Maak het plan voor Airport groener

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 2 juli 2015, Opinie, ed.nl

De Alderstafel lijkt uit te draaien op een polderoplossing. De slimste regio van Europa verdient beter.

DOOR ARNO UIJLENHOET EN RIK THIJS

Morgen komt de zogeheten Alderstafel Eindhoven naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer bijeen. Inzet is om namens alle belanghebbenden in de regio een gedragen advies aan het kabinet uit te brengen over de groei van Eindhoven Airport. Waar het op uit lijkt te draaien, is een typische polderoplossing: het aantal vluchten na elven wordt wellicht wat beperkt, maar verder wordt de deur naar onvoorwaardelijke groei wagenwijd opengezet. Een structurele, duurzame oplossing voor Eindhoven Airport en de regio ontbreekt hierdoor. De slimste regio van Europa verdient beter.

We staan voor de uitdaging om economische groei en leefbaarheid niet tegen elkaar af te wegen maar juist met elkaar te verbinden, op weg naar een groene economie: Een economie die vervuiling en overlast niet afwentelt op de omgeving, maar aan de voorkant voorkomt en minimaliseert. Daarom kiest GroenLinks er ten principale voor om de businesscase van Eindhoven Airport zo aan te passen dat wordt verdiend aan schonere en stillere vliegtuigen. Dat kan bijvoorbeeld door een boetesysteem te introduceren voor vliegtuigen die meer lawaai en uitstoot veroorzaken dan het beste vliegtuig in de markt. De middelen die hiermee worden verkregen kunnen in een fonds worden gestopt en aangevuld met middelen van de provincie en belanghebbende gemeenten. Uit dit fonds krijgt Eindhoven Airport vervolgens betaald en worden omwonenden, omliggende bedrijven en scholen gecompenseerd voor de overlast, bijvoorbeeld in de vorm van isolatiemaatregelen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Onderdeel van deze businesscase is ook een verscherpt boetesysteem voor vliegtuigen die later dan elf uur 's avonds binnenkomen.

Door een dergelijke innovatieve aanpak worden luchtvaartmaatschappijen gestimuleerd om met stillere en schonere vliegtuigen te vliegen en ontstaat er langs die weg ruimte voor meer vluchtbewegingen. Een vergelijkbare aanpak wordt met succes ook op Schiphol toegepast.

Om langjarig helderheid voor de regio te creëren, stellen wij verder voor om afspraken over de ontwikkeling van Eindhoven Airport vast te leggen in een green deal met alle belanghebbenden, zoals voorgesteld door het college van Eindhoven. Wat ons betreft staat in deze overeenkomst dat er geen nieuwe rechten worden verleend voor vluchten na elf uur 's avonds, er in het weekend niet voor acht uur 's ochtends mag worden gevlogen, er een dekkend en openbaar systeem van geluidsmeting en meting van luchtkwaliteit komt, iedere twee jaar een belevingsonderzoek wordt uitgevoerd in vervolg op de onderzoeken van de GGD en de bereikbaarheid van Eindhoven Airport wordt verbeterd via onder meer hoogwaardig openbaar vervoer en de trein.

Het is nu het moment om als slimste regio van Europa te laten zien waar we staan en te kiezen voor vergroening van de businesscase van Eindhoven Airport. Wij roepen daarom gedeputeerde Van der Maat en wethouder Schreurs van Eindhoven op om als aandeelhouders van Eindhoven Airport dit punt aan de Alderstafel in te brengen en hun oren niet te laten hangen naar partijen die blijven rommelen in de marge en Eindhoven Airport verder de vrije hand geven, zoals VVD, D66 en CDA in de gemeenteraad van Eindhoven.Arno Uijlenhoet is Statenlid GroenLinks Brabant, Rik Thijs is raadslid GroenLinks Eindhoven.