Kamer tikt Alders op de vingers

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 23 juli 2015, Bart-Jan van Rooij, ed.nl

Meerderheid in Tweede Kamer vindt steun in regio wel essentieel voor advies over de groei van Eindhoven Airport.

EINDHOVEN
De Tweede Kamer keurt het advies van Hans Alders over de groei van Eindhoven Airport af. Dat advies heeft onvoldoende draagvlak, terwijl het essentieel is dat regiogemeenten zich achter de plannen scharen, vinden de fractiespecialisten van PvdA, CDA, D66 en SP, samen goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

De vier partijen vinden het Alders-advies nog niet rijp voor behandeling en leggen de bal nadrukkelijk bij staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA). Ze vinden dat zij een besluit moet nemen over het verdere proces. Dat kan zijn: Alders de opdracht geven om partijen in de regio alsnog op één lijn te krijgen. Zij kan ook een externe deskundige laten kijken hoe de twaalf gemeenten en de voorstanders elkaar kunnen vinden.

Oud-minister Alders liet dinsdag weten dat wat hem betreft alles is gedaan en dat een akkoord met de twaalf regiogemeenten er niet in zat: "Dit is wat de regio op dit punt voor elkaar krijgt." Volgens de voormalig PvdA-politicus is het nu aan de nationale politiek, die hij adviseert de uitgangspunten van zijn rapport over te nemen. Twaalf regiogemeenten vinden dat de luchthaven mag groeien, maar dat het tempo van die groei lager moet. Ook aan de tijdstippen dat er gevlogen mag worden, moet worden gesleuteld.

Wat coalitiepartij PvdA en oppositiepartij D66 betreft, is Mansveld de enige die nu een stap kan zetten. Kamerlid Henk Leenders van de PvdA signaleert dat de partijen helemaal niet zo ver uit elkaar liggen. Mansveld moet maar beoordelen of er ruimte is. "De groei van Eindhoven Airport is ontzettend belangrijk voor de economie, maar we moeten ook de omwonenden in het oog houden", zegt Wassila Hachchi van D66. Haar collega van het CDA, Martijn van Helvert, noemt 'draagvlak voor de regio essentieel'. "De gemeenten hebben een aantal eisen waar serieus naar moet worden gekeken", concludeert hij.

De SP heeft geen goed woord over voor het werk van Alders. Kamerlid Farshad Fashir: "Het advies is ondermaats en niet serieus te nemen. Alders was gewoon niet de juiste man op de juiste plek. Hij is al veel te lang verbonden aan de adviezen over Schiphol waardoor hij teveel 'mister Luchtvaart' is geworden om onafhankelijk te zijn." De SP ziet niets in een lijmpoging door Alders zelf. De partij dringt aan op een onafhankelijke bemiddelaar. Ook de PvdA ziet daar wel wat in.

De VVD wil het Aldersadvies eerst bestuderen en Mansvelds reactie afwachten.

Lees verder Waarom was groei Airport ook alweer nodig?Vier partijen vinden Alders- advies nog niet rijp voor behandeling en leggen de bal bij staatssecretaris Mansveld

SP-Kamerlid Bashir: 'Het advies is niet serieus te nemen. Alders was gewoon niet de juiste man op de juiste plek.'