Kamer kritisch op meer late landingen Airport

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 10 april 2014, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN – Een mogelijke verruiming van de openingstijden voor Eindhoven Airport, zoals opgenomen in het ontwerp-luchthavenbesluit, stuit op kritiek uit de Tweede Kamer. VVD, PvdA, SP, CDA, D66 en SGP hebben gisteren in schriftelijke vragen aan de minister van Defensie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hun zorgen geuit over een mogelijke verdubbeling van het aantal landingen tussen 23.00 en 00.00 uur, van vier naar maximaal acht.
De SP constateert dat er wordt afgeweken van het advies van de Alderstafel. De socialisten vrezen dat in fase twee van de groei van Eindhoven Airport 'regulier vliegen na 23.00 uur mogelijk wordt gemaakt.' De SP vindt dit onwenselijk omdat hierdoor de nachtrust van omwonenden wordt verstoord. De PvdA wil een nadere motivatie voor de verdubbeling.
De VVD wil van de bewindslieden weten of het in de regeling voor het laatste uur van de dag gaat om incidentele, vertraagde vluchten gaat óf om reguliere lijnvluchten. Ook D66 vraagt daarom. Deze fractie vindt het logischer om eerst de aangekondigde evaluatie af te wachten van de eerste fase van de groei en dan pas een limiet vast te stellen Er is veel onrust in de regio, merkt de fractie op.
Ook de SGP is kritisch over het luchthavenbesluit. De fractie vindt dat alleen vertraagde vluchten zouden mogen landen tussen 23.00 en 00.00 uur. Verder is de partij fel tegen een vervroeging van de openingstijd op zondag van 8.00 naar 7.00 uur.