Hinder vliegveld weer gestegen

Bron: Eindhovens Dagblad, maandag 1 juni 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN   Met de groei van Eindhoven Airport stijgt ook het aantal mensen dat ernstige geluidsoverlast ondervindt.

De hinder door vliegverkeer in de regio is in de afgelopen jaren toegenomen. Uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de GGD, waarvan het concept in handen is van het ED, blijkt dat één op de tien mensen die dichtbij het vliegveld wonen, klaagt over 'ernstige geluidhinder'.

Bij een eerder gezondheidsbelevingsonderzoek, in 2012, was die groep 8 procent groot. Afgezet tegen het aantal inwoners van het onderzochte gebied, betekent dit dat ruim 17.000 mensen ernstige overlast ervoeren. Op basis van de uitkomsten van het tweede onderzoek telt de regio nu ruim 21.000 ernstig gehinderden.

De enquête werd evenals drie jaar geleden gehouden onder 18.000 inwoners van Eindhoven en omgeving. Opvallend is dat de hinder ook wordt ervaren in gemeenten die wat verder van het vliegveld af liggen. Tot zelfs in Nuenen, dat weinig te maken heeft met overkomend vliegverkeer. Desondanks gaf 4 procent van de ondervraagden aan ernstige hinder te ondervinden.

Ook het aantal 'slaapgestoorden' in het onderzochte gebied is gestegen, evenals de bezorgdheid over de veiligheid vanwege het wonen onder een aanvliegroute. Bovendien maken meer mensen zich zorgen over hun gezondheid, onder meer als gevolg van de uitstoot van de vliegtuigen. Een kwart van de ondervraagden verwacht bovendien dat het er in de komende jaren slechter op wordt.

Oplossingen en verbeteringen moeten gezocht worden in stillere vliegtuigen, isolatie van huizen en 'een overheid die bewoners serieus neemt en beloftes nakomt'. Slechts een klein percentage is voor het verminderen van het aantal vluchten.

De discussie over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport is in volle gang. Op 22 juni brengt de Alderstafel, het overleg waarbij alle belanghebbende partijen betrokken zijn, haar advies uit over groeifase twee.
Het afgelopen jaar bereikte Eindhoven Airport zijn eerder afgesproken limiet van 30.000 vluchten per jaar. Daar zouden er volgens de business case voor de luchthaven tot 2020 nog eens 15.000 bij kunnen komen. Het GGD-onderzoek is formeel geen onderdeel van de evaluatie, maar de resultaten worden wél meegenomen in het Aldersoverleg.

Eén op de tien mensen die dichtbij het vliegveld wonen, klaagt over ernstige geluidhinder