Hinder van luchthaven veel groter

Bron: Eindhovens Dagblad, Woensdag 2 juli 2014, Rob Burg, ed.nl

Het aantal mensen dat geluidshinder van Eindhoven Airport ondervindt, stijgt sterker dan eerder is berekend.

EINDHOVEN – Het aantal mensen dat geluidsoverlast ervaart van het vliegverkeer rond Eindhoven Airport neemt de komende jaren veel sterker toe dan op grond van eerdere berekeningen werd ver­wacht.

Het gebied dat te maken krijgt met geluidshinder wordt twee keer zo groot. Het aantal mensen dat ernstige hinder en verstoring van de nachtrust ondervindt, stijgt met enkele duizenden.

Dat concludeert de commissie die de milieueffecten van de uitdijende luchthaven in kaart brengt. Eindhoven Airport zou tot 2020 tot 43.000 vluchten per jaar moeten groeien. De commissie adviseert minister Hennis van Defensie en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu om de vliegroutes nog eens kritisch te onderzoeken. Deze zijn gekozen op basis van de eerdere berekeningen.

In het ontwerp-luchthavenbesluit voor het Eindhovens vliegveld is gerekend met de zogeheten Ke-methode, een geluidmaat die volgens de MER-commissie de mate van overlast onderschat. De berekening op basis van Kosten- eenheden is wettelijk voorgeschreven bij militaire vliegbases, zoals Eindhoven. Bij de burger­luchtvaart is de modernere ‘Lden-methode’ in zwang. Eind vorig jaar al vroeg de MER-com­missie om berekeningen met deze methode. Nu deze zijn uitgevoerd, blijkt dat veel meer mensen geluidhinder zullen ondervinden. Ook in een eerder onderzoek, door de GGD Brabant-Zuid­oost, werd de Ke-methode al bekritiseerd omdat ze een te rooskleurig beeld geeft. Uit dat onderzoek, in 2012, bleek dat zo’n 17.000 mensen rond het vliegveld ernstige geluidhinder ervaren.

De bevindingen van de MER-commissie zijn een steun in de rug van bezorgde omwonenden van het vliegveld, verenigd in de BOW én de actiegroep ‘Geen vluchten na elven’.


Omwonenden blij met ‘ steun in rug’

„Dit roepen wij al jaren”, zegt Wim Scheffers van ‘Geen vluchten na elven’, de actiegroep die zich met hand en tand verzet tegen de mogelijke uitbreiding naar acht landingen op Eindhoven Airport in het laatste uur van de dag. „De Ke-methode is achterhaald, daar moet je niet meer mee werken. De werkelijke hinder van Eindhoven Airport is véél groter dan uit die oude rekenmethode blijkt.”

Het advies aan de minister en de staatssecretaris naar aanleiding van de berekende extra geluidhinder en het hanteren van de Lden-methode bij de vliegroutes ondersteunt het streven van de actiegroep, zegt Scheffers. „We moeten stoppen met deze onzin. Juist aan de randen van de dag moet je uitermate voorzichtig zijn met het toestaan van meer vliegbewegingen. Het is alleen jammer dat dit rapport net een dag na het debat in de kamer is verschenen. Jammer én heel toevallig.”

Volgens Scheffers is de hoop van de omwonenden nu gevestigd op de Tweede Kamerfracties die waarschijnlijk met moties komen, tijdens het plenair debat over de luchtvaart.

Van het overleg aan de Alders Tafel verwacht Scheffers niet veel. „Wij mogen alleen meepraten via de BOW, heeft Alders vorige week nog gezegd. Maar de BOW is, ook samen met de Brabantse Milieu Federatie en de gemeenten die zich verzetten, niet opgewassen tegen de andere partijen aan tafel.”

Ook BOW-voorzitter Klaas Kopinga is verheugd over de steun in de rug van de MER-commissie. Dat in het luchthavenbesluit aanvankelijk niet was gewerkt met de Lden-rekenmethode naar geluidseffecten, ziet hij als een ‘ernstige tekortkoming die terecht door de commissie is gesignaleerd’. „Welke methodiek ook wordt gehanteerd, de hinderbeleving neemt sterk toe naarmate vliegbewegingen meer aan de randen van de dag plaatsvinden”, stelt Kopinga. „De meest efficiënte methode om het aantal gehinderden in de toekomst niet explosief te laten stijgen, is daarom het beperken van de openstellingstijden van Eindhoven Airport van 07.00 tot 23.00 uur.” Het toestaan van acht vlieg­bewegingen tussen 23.00 en 24.00 uur zal een hoop ‘onnodige’ hinder veroorzaken, aldus Kopinga.

Eindhoven Airport wilde gisteren niet reageren op de bevindigen van de MER-commissie. „Het advies is immers niet aan Eindhoven Airport gericht, maar aan de minister en de staatssecretaris”, liet directeur Joost Meijs weten.

Secretaris Johan Weggeman van de Alders Tafel ziet het extra onderzoek, waar de MER-commissie om heeft gevraagd ‘met vertrouwen tegemoet’.