Grote studie onder omwonenden naar hinder vliegverkeer Airport

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 14 oktober 2014, ed.nl

EINDHOVEN – Bij 18.000 omwonenden van Eindhoven Airport ploft een dezer dagen een vragenlijst in de bus. Het gaat om een steekproef onder inwoners van Eindhoven, Bergeijk, Best, Eersel, Oirschot, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre: gemeenten die in het zogeheten ‘invloedsgebied’ van de luchthaven liggen.

De enquête moet inzicht geven in hoe mensen de toename van het vliegverkeer ervaren en of hinder­beperkende maatregelen invloed hebben op hun beleving van hinder. Het grootschalige onderzoek gebeurt in opdracht van de gemeente Eindhoven en wordt gesteund door omliggende gemeenten, de provincie en Eindhoven Airport. De GGD voert het onderzoek uit. Ook 900 inwoners van Nuenen, buiten het invloedsgebied, krijgen ter vergelijking een vragenlijst.

De eerste resultaten worden verwacht in april. De conclusies worden vervolgens ingebracht in de evaluatie van de Alderstafel. Die staat voor juni gepland.

Aanleiding voor de enquête zijn de afspraken die in 2010 zijn gemaakt aan die Alderstafel, het overleg van bij het vliegveld betrokken partijen. Eén van de afspraken is dat hinderbeleving van omwonenden wordt gemonitord via een vragenlijst.

In 2012 had eenzelfde eerste meting plaats. Die ging over de beleving van het luchtverkeer in 2011. Daaruit bleek dat ongeveer 17.000 bewoners van de ruime omgeving van Eindhoven Airport ernstige geluidhinder door vliegverkeer ondervonden. Bijna 30.000 inwoners maakten zich bovendien zorgen over hun veiligheid. Desondanks leek de luchthaven ook op draagvlak te kunnen rekenen. Vrijwel niemand van de ondervraagden in 2012 vond dat het vliegveld moet sluiten.