Gesteggel om openingstijd Airport nadert einde

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 23 juni 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN/EERSEL

Het borrelt en het gist: de evaluatie aan de Alderstafel van de eerste groeifase van Eindhoven Airport verkeert in een beslissend stadium. Begin volgende maand wordt het eindadvies van de overlegtafel aan de staatssecretaris verwacht en zal onder meer blijken of er genoeg geluisterd is naar de inbreng van kritische omwonenden.

Belangengroepering BOW heeft de voortzetting van haar deelname aan de Alderstafel verbonden aan het antwoord op die vraag. Ondertussen buigt ook de lokale politiek zich over de materie. Vanavond bepaalt de raad Eersel haar standpunt, in Eindhoven wordt de zaak in commissieverband besproken.

Een van de meest bediscussieerde onderwerpen zijn de openstellingstijden van de luchthaven en in het bijzonder het 'laatste uur van de dag'. Nu nog mogen er maximaal vier toestellen van de homecarriers (Transavia en Ryanair) binnenkomen tussen 23.00 en 00.00 uur.

Als het aan Eindhoven Airport ligt, wordt dat aantal in de gebruiksvergunning verdubbeld naar acht late landingen. Het aantal van acht is ook opgenomen in het Luchthavenbesluit en exclusief voorbehouden aan de homecarriers. Andere maatschappijen moeten voor 23.00 uur binnen zijn, op straffe van een boete.

Het uitbreiden van het aantal late 'slots' heeft hoe dan ook gevolgen voor de leefbaarheid. Uit de presentatie die voorzitter Hans Alders onlangs gaf aan raadsleden, blijkt dat het aantal mensen dat ernstig gehinderd wordt door het late vlieggeluid evenredig stijgt.

Bij twee landingen - het huidige gemiddelde- zijn het er 342, bij vier 359, bij zes 381 en bij acht 402. De tegenstanders hebben de gevolgen niet doorgerekend, maar hanteren heel andere cijfers, afkomstig onder meer uit het tweede hinderbelevingsonderzoek van de GGD. Daaruit komt onder meer naar voren dat de regio 22.500 ernstig gehinderden telt. Ook op basis van dat GGD-onderzoek blijkt dat het aantal 'slaapgestoorden' maar liefst ruim 8000 bedraagt.

Volgens de voorstanders van groei is een openingstijd van zeventien uur per dag noodzakelijk voor een gezonde exploitatie van de luchthaven. In een notitie aan de Eindhovense gemeenteraad tekent het college van B en W aan dat een openstelling van 17 uur per dag (van 7.00 tot 00.00 uur) van belang is om concurrerend te kunnen zijn. Door het laatste uur te schrappen zou de benutting van de gestationeerde vliegtuigen 'sterk teruglopen'. De winstgevendheid zou zelfs met ruim 40 procent verminderen, aldus de notitie.

De tegenstanders van meer vliegen in de late avonduren, zoals de BOW en actiegroep Geen Vluchten Na Elven, plaatsen grote vraagtekens bij stellingnames en berekeningen van partijen die belang hebben bij de voorziene groei. En dus komt men met eigen cijfermateriaal. Daarin staat onder meer dat het winstverlies voor de luchtvaartmaatschappijen beperkt blijft tot 21 procent als de openstelling terug zou gaan naar zestien uur per dag. Het verlies zou al te compenseren zijn door vliegtickets één à twee euro duurder te maken, zeggen de tegenstanders.

Voorstanders van de doorontwikkeling van de luchthaven wijzen graag naar de openstellingstijden van vliegvelden in omringende landen. Uit onderzoek in opdracht van de Alderstafel onder de 162 luchthavens in Europa blijkt dat 65 procent daarvan 24 uur per dag, zeven dagen in de week geopend is. De andere zijn minstens 18 uur per dag open. Als Eindhoven Airport terug zou gaan naar zestien uur per dag, is het in Europa het 'kleinste jongetje van de klas'.

Het aantal 'slaapgestoorden' door Eindhoven Airport bedraagt maar liefst ruim 8000 mensen