Gemeenteraad Eindhoven geeft Airport ruim baan

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 1 juli 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN

Eindhoven Airport mag van de Eindhovense gemeenteraad de komende jaren stevig doorgroeien. Anders dan gemeenten 'onder de rook' van het vliegveld wil Eindhoven de luchthaven nauwelijks of geen beperkingen opleggen in de late avonduren of in het weekend.

Het aantal landingen in het laatste uur van de dag is in een gisteren in meerderheid aangenomen motie niet gemaximeerd. Nu nog zijn vier laatkomers van Ryanair en Transavia toegestaan. In de motie staat dat de businesscases van Eindhoven Airport én van deze maatschappijen leidend zijn bij het aantal late landingen. Het Luchthavenbesluit kent een plafond van acht late landingen; tot en met de evaluatie van de Alderstafel geldt een maximum van vier, terwijl in voorgaande jaren een limiet van drie gold. Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) wil aan die tafel de invoering van een 'klimboeteregeling' in het laatste uur bepleiten. In die regeling, die van kracht zou moeten worden vanaf 23.30 uur, loopt de hoogte van de boete op naarmate een toestel later binnenkomt.

Ook in het weekeinde legt een meerderheid van de raad, gevormd door VVD, CDA, LPF, D66, Ouderen Appel en Leefbaar, de luchtvaart weinig in de weg. In het weekeinde mogen de op de luchthaven gevestigde maatschappijen al vanaf 7.00 uur 's morgens vliegen. Andere maatschappijen zouden vanaf 7.30 uur mogen landen op Eindhoven.

De opstellers van de motie vinden dat een dagelijkse openstelling van zeventien uur nodig is voor een gezonde exploitatie.

De linkse fracties, aangevuld met de ChristenUnie, hadden een heel andere motie ingediend. Die ging uit van maximaal drie late landingen, inclusief een klimboeteregeling, en in het weekend pas vliegen vanaf 8.00 uur. Verder wilden deze partijen dat de groei getemporiseerd wordt. De motie haalde het niet.

Rik Thijs van GroenLinks liet na afloop van de extra raadsvergadering weten woedend te zijn op zijn coalitiepartners van D66. Die trokken op de valreep enkele minder ver strekkende moties in en gingen vervolgens mee met de motie van de oppositie. "D66 maar ook het CDA is 180 graden gedraaid. Vorige week tijdens de commissievergadering stelden zij zich heel anders op. In de moties die D66 had willen indienen, zat veel meer ruimte. Dit is een klap in het gezicht van de hele regio. Met deze nu aangenomen motie wordt Eindhoven Airport volledige vrijheid gegeven. Het gezondheidbelevingsonderzoek van de GGD wordt gewoon naast zich neergelegd. Dit had ik van een coalitiepartner niet verwacht."

'D66 maar ook het CDA is 180 graden gedraaid. Een klap in het gezicht van de hele regio'