Fors meer klachten vlieggeluid

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 1 december 2015, Rob Burg, ed.nl

In derde kwartaal van 2014 werden 4088 meldingen geregistreerd, in diezelfde periode dit jaar 7908.

EINDHOVEN

Het aantal klachten over vlieggeluid in Zuidoost-Brabant is in het derde kwartaal van 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Kwamen er in 2014 'nog maar' 4088 meldingen binnen, dit jaar is dat gestegen naar 7908 in dezelfde drie maanden. Zoals gebruikelijk is verreweg het grootste aantal klachten afkomstig van 'structurele melders'; mensen die ten minste 25 keer per kwartaal een klacht indienen. Dit kan via de speciale klachtenlijn van Defensie, eigenaar van het vliegveld, of via de website www.samenopdehoogte.nl. Klachten van structurele klagers worden al langere tijd niet meer onderzocht door Defensie. Dat gebeurt wel met de overige meldingen. Onder meer wordt bekeken tot welke vlucht de melding herleid kan worden. Uit die registratie blijkt dat verreweg de meeste meldingen betrekking hebben op de burgerluchtvaart. Over militaire vluchten werd juist minder geklaagd dan in het derde kwartaal van 2014. Het aantal klachten over militaire vluchten bedraagt ongeveer een kwart van het aantal meldingen over civiele toestellen.

De stijging heeft uiteraard ook te maken met de groei van de luchtvaart. In het derde kwartaal van dit jaar waren er 8913 starts en landingen; in het jaar ervoor 8608.

Op www.samenopdehoogte.nl is het vliegverkeer rond Eindhoven te bekijken. Nu nog betreft het alleen de burgervluchten. Het ligt in de bedoeling om ook militaire vluchten te registreren en inzichtelijk te maken. De Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven (COVM) die zich bezighoudt met de effecten van het vliegverkeer en met name de geluidshinder, dringt in een brief aan minister Hennis- Plasschaert van Defensie aan op meer voortvarendheid.

De kwartaalrapportage en de brief komen donderdagavond ter sprake tijdens de driemaandelijkse vergadering van de COVM in het gemeentehuis van Veldhoven. Aanvang 20.00 uur.