Eindhoven Airport: ruimte voor zomer

Bron: Eindhovens Dagblad, zaterdag 24 oktober 2015, Miel Timmers, ed.nl

Luchthaven groeit harder dan voorzien

Overleg aan Alderstafel is mislukt, maar Eindhoven Airport plant zomerseizoen toch met uitgangspunten Alders.

EINDHOVEN

Voor de planning van het zomerseizoen van 2016 heeft Eindhoven Airport geanticipeerd op de uitgangspunten van de Alderstafel. Ondanks dat het overleg tussen belanghebbenden van de regionale luchthaven is mislukt.

Jaarlijks op 1 oktober laten luchthavens hun capaciteit voor het nieuwe zomerseizoen weten aan luchtvaartmaatschappijen. Dat zomerseizoen loopt zeven maanden. Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport heeft een capaciteit van 21.000 vliegbewegingen (een start of landing is een vliegbeweging) gecommuniceerd.

In de praktijk zijn de groeiplannen van de tweede luchthaven van Nederland nog ongewis. Het Aldersoverleg ligt op zijn gat. De bal ligt bij staatssecretaris Wilma Mansveld. Zij heeft aangekondigd deze maand met een besluit te komen. Ook Meijs wacht nog op dat standpunt.

Door te anticiperen op Alders vindt Meijs niet dat hij omwonenden en randgemeenten de indruk geeft dat de trein doordendert. "We zijn twee maanden verwijderd van 2016. Ik doe niemand een plezier door niet te anticiperen. Dit past bij de groeiambitie van alle belanghebbenden, ook de kritische. We blijven binnen de ruimte en de grenzen van het luchthavenbesluit."

Eerder verwachtte Meijs dat Eindhoven Airport over heel 2015 met zeven procent zou groeien. Nu gaat hij uit van tien procent.

Dat komt neer op 4,3 miljoen passagiers (2014: 3,9 miljoen). In de eerste negen maanden van dit jaar hebben 3,4 miljoen passagiers gebruikgemaakt van Eindhoven Airport, een groei van elf procent.

Het aantal vliegbewegingen komt dit jaar uit op ongeveer 30.600. (2014: 28.900 vliegbewegingen). In de eerste negen maanden zijn er 23.617 vliegbewegingen geteld, vijf procent meer dan in 2014.

De groei is vooral te verklaren door het verhogen van de frequentie van vluchten naar bekende bestemmingen. Bijvoorbeeld op Lissabon wordt wekelijks veertien keer gevlogen. Dat was vier keer. En Valencia wordt zes keer per week aangedaan. Was ook vier keer.

Volgend jaar volgen meer zogenoemde frequentieverhogingen. Kopenhagen gaat van vijf keer per week naar twaalf, en Barcelona van wekelijks acht naar twaalf. Andere verklaringen voor de groei van Eindhoven Airport is de toegenomen bezettingsgraad per vlucht, van 144 passagiers naar 149 passagiers.