Deze maand helderheid over groei Airport

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 3 april 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN

De evaluatie van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport is in volle gang. Heeft de luchthaven in voldoende mate voldaan aan de voorwaarden die in 2010 werden verbonden aan de gunning van 10.000 vluchten extra per jaar? Voldoende in elk geval om het licht op groen te kunnen zetten voor fase twee: nog eens 15.000 vliegtuigbewegingen erbij, met een totaal van 43.000 in 2020?

Maandag 22 juni presenteert de Alderstafel het antwoord op deze vraag en wordt advies uitgebracht aan de minister.

Geluidhinder

Vorige week woensdag kwam de Alderstafel nog bijeen. Deelnemers zijn, behalve voorzitter en oud-minister Hans Alders, vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, de provincie, omwonenden (BOW), BMF, Eindhoven Airport, BZW, Schiphol Group, de stichting Brainport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onder meer kwamen de uitkomsten van het tweede gezondheidbelevingsonderzoek van de GGD ter tafel. Belangrijkste conclusie: tien procent van de omwonenden van het vliegveld ervaart ernstige geluidhinder; twee procent meer dan in 2012.

Er is meer waar de Alderstafel zich dezer dagen het hoofd over breekt. Zo moet bijvoorbeeld worden vastgesteld of er genoeg zakelijk verkeer vanaf Eindhoven plaatsvindt. De afspraak is dat driekwart van de vluchten een zakelijke of combibestemming moet hebben. In het jaarverslag 2014 van de Alderstafel staat dat aan deze voorwaarde wordt voldaan, behalve dan in de zomervakantie.

Glijvlucht

Een derde discussiepunt vormt het aantal landingen dat volgens de CDA-methode wordt uitgevoerd: de continuous descend approach, oftewel 'glijvlucht'. Minstens 70 procent van de binnenkomende vliegtuigen moet in een geleidelijk dalende lijn met stationair draaiende motoren landen. Uiteindelijk gaat deze methode voor álle vluchten gelden.
Aan andere, in 2010 gestelde voorwaarden, wordt reeds voldaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verminderd gebruik van flaps bij de landing en het 'stiller remmen', dat vanaf 2011 in zwang is.

Heet hangijzer

Ook de zogenoemde verrijkingsafspraken, ingebracht door de BOW, worden geëvalueerd. Eén daarvan is het maximum aantal landingen in het laatste uur van de dag: misschien wel het heetste hangijzer tijdens de evaluatie. Volgens het Luchthavenbesluit Eindhoven geldt voor dít jaar formeel nog een plafond van acht landingen. Als het aan de omwonenden ligt, wordt dit teruggebracht tot hooguit de helft, zoals tot 1 januari het geval was, en zouden alléén vertraagde vluchten van dit late uur gebruik mogen maken. De Alderstafel moet ook hierover een knoop doorhakken.

Motie

Tegen een uitbreiding van het aantal late landingen zijn ook Veldhoven, Son en Breugel, Oirschot, Best, Eersel, Bergeijk, Bladel, Waalre en Valkenswaard. In een gezamenlijke motie die wordt ingebracht bij de Alderstafel verzetten zij zich tegen 'een verdere uitbreiding van het aantal vluchten tussen 23.00 en 00.00 uur'. Volgens de motie is er overigens wel draagvlak voor een 'gecontroleerde groei' van de luchthaven, maar onder voorwaarden.

In de motie wordt ook om een leefbaarheidsfonds gevraagd om het verslechterde woon- en leefklimaat te compenseren. De BOW heeft al eerder gezegd in te zetten op een sterk beperkte groei van Airport, die op doordeweekse dagen moet plaatsvinden. Ook heeft de belangenvereniging van omwonenden aangekondigd het bijltje erbij neer te gooien als er te weinig naar haar, BMF en randgemeenten wordt geluisterd. De komende weken zal blijken of het zo ver komt.

Mag Eindhoven Airport verder groeien? Nog eens 15.000 vliegtuigbewegingen erbij, met een totaal van 43.000 in 2020?