De ‘ruime jas’ van Wilma Mansveld

Bron: Eindhovens Dagblad, Woensdag 26 junie 2014, Opinie

Op Eindhoven Airport dreigt het in de nachtelijke uren nog drukker te worden dan overdag. Dat is in strijd met de afspraken.

door Wim Scheffers, Gerard Kloppenburg en Bernard Gerard

In haar brief aan de Tweede Ka­mer van 13 mei 2014 geeft staatssecretaris Wilma Mansveld antwoord op een groot aantal kritische vragen van Tweede Kamerleden over de openingstijden van Eindhoven Airport. Ze geeft geen krimp. Een opening tot 24.00 uur (met uitloop tot 01.00 uur) is volgens haar zeker geen ‘ruime jas’.

De actiegroep GVNE (Geen Vluchten Na Elven) meent, samen met BOW (Bewonersoverleg Welschap), BMF (Brabantse Mi­lieufederatie) en randgemeenten, dat Wilma’s jas wel degelijk te ruim is en dat het oprekken van de openingstijden onwenselijk, niet afgesproken en volstrekt onnodig is. Het is onwenselijk omdat na 23.00 uur officieel de nacht begint en men op Eindhoven Airport dus wil beginnen met nachtvluchten voor home carriers. Acht uur ongestoorde slaap voor omwonenden zit er niet meer in. Nog sterker, als de in het concept-luchthavenbesluit genoemde acht landingen in de daarop volgende vergunning daadwerkelijk toegestaan worden, is het tussen 23.00 uur en 24.00 uur zelfs twee keer zo druk als gemiddeld overdag.

Het is niet afgesproken. Hier wreekt zich dat aan de Alderstafel afspraken niet eenduidig schriftelijk worden vastgelegd. Er is alleen het Aldersadvies zelf en zelfs dat is op cruciale punten dubbelzinnig. Nu partijen het achteraf niet eens zijn over wat er bedoeld is, kan verder nergens op worden teruggegrepen.

Voor GVNE geeft de doorslag dat drie partijen aan de Alderstafel – te weten BOW, BMF en inmiddels zeven randgemeenten – menen dat klip en klaar over een reguliere opening tot 23.00 uur gesproken is. En dat er daarna alleen ruimte is voor maximaal vier landingen die voor 23.00 uur gepland zijn, maar met onvoorziene vertraging binnenkomen. Dat is heel wat anders dan de acht reguliere vluchten na 23.00 uur, die in het concept-Luchthavenbesluit zijn opgenomen. Uit de gang van zaken blijkt dat het oprekken van wat na 23.00 uur toegestaan is het gevolg is van onderling overleg tussen het ministerie en het vliegveld na het uitbrengen van het Aldersadvies. BOW, BMF en randgemeenten hebben hier niet mee ingestemd.

Het is ook onnodig, zestien uur reguliere bedrijfstijd (07.00-23.00 uur) volstaat.

Het Aldersadvies is gebaseerd op een rapport van luchtvaarteconoom De Wit, die vond dat niet-home carriers om 22.00 uur konden sluiten en home carriers om 23.00 uur (vier slagen van vier uur).

GVNE heeft ter onderbouwing gekeken hoe het recente vliegschema van de twee home carriers op Eindhoven Airport (Ryanair en Transavia) eruitziet. Die exercitie kan iedereen eenvoudig zelf op de website van Eindhoven Airport uitvoeren. Een enkele vlucht van of naar de 32 bestemmingen van Ryanair of de 24 bestemmingen van Transavia blijkt gemiddeld over alle bestemmingen iets meer dan 2,5 uur te duren. Daar komt een half uur bij voor laden en lossen. De vier slagen – vluchten vanaf de thuisbasis – binnen zestien uur, waarop het Aldersadvies is gebaseerd, blijken drie jaar later al volkomen onhaalbaar. Het oprekken van de bedrijfstijd naar zeventien uur biedt geen soelaas. Het pathetische doemscenario van staatssecretaris Mansveld in de brief aan de Tweede Kamer dat bij zestien uur bedrijfstijd 33 procent minder vluchten mogelijk zijn, is dus volledig uit de lucht gegrepen.

Ten grondslag aan deze situatie ligt het sterk gegroeide aantal verwegbestemmingen in warme landen. Ruim tweederde van de bestemmingen is meer dan twee uur enkele reis en slechts een op de zeven anderhalf uur of minder. Het echte probleem is dat Eindhoven Airport steeds meer een vakantievliegveld wordt en te weinig een zakelijk vliegveld is.

Eindhoven Airport zou, anders dan de directie wel eens doet voorkomen, hardere eisen aan luchtvaartmaatschappijen kunnen stellen. Uit de onderbouwing van de business case Eindhoven Airport 2020 blijkt dat in 2013 al 46 procent meer slots werden aangevraagd dan er uitgegeven konden worden. Eindhoven Airport kan dus eisen stellen aan de home carriers, zoals stillere vliegtuigen en het creatiever passen en meten met slagen binnen de afgesproken bedrijfstijd van 07.00 tot 23.00 uur.

GVNE heeft inmiddels, samen met de BOW en BMF, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie op het standpunt van Mansveld. Er is veel contact geweest met bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer.

Het Luchthavenbesluit Eindhoven Airport wordt op 26 juni in de commissie Infrastructuur en Milieu wordt behandeld. GVNE zal op die dag, samen met BOW en BMF, om 09.45 uur de handtekeningen onder de petitie en de door de randgemeenten aangenomen moties aanbieden. De petitie wordt inmiddels ondersteund door ruim 5.000 mensen.

Doel is en blijft: geen reguliere vluchten na elven en in het weekend niet voor achten.

Namens Geen Vluchten Na Elven, Wim Scheffers, Gerard Kloppenburg en Bernard Gerard.