D66: zo snel mogelijk debat over Airport

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 18 maart 2014, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN – Er moet zo snel mogelijk een Kamerdebat komen over het ontwerp-luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport. Dat vindt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Donderdag, tijdens een procedurevergadering van de Kamer, gaat zij bepleiten het debat zo snel mogelijk te agenderen. Ze overweegt een motie om minister Schultz van Haegen te bewegen het luchthavenbesluit aan te passen.
Dat besluit maakt het mogelijk dat er vanaf 2015 dagelijks maximaal acht landingen tussen 23.00 en 00.00 uur plaatsvinden. De actiegroep 'Geen late vluchten na elven' is hier mordicus op tegen en heeft de kwestie onder de aandacht gebracht van Den Haag.
Van Veldhoven: “De discussie moet gaan over de afspraken die in 2010 aan de Alderstafel zijn gemaakt en de verdubbeling straks van het aantal late landingen, hetgeen het resultaat is van eenzijdig achteruitonderhandelen.”
Het aantal van acht is een maximum. Een evaluatie in 2015 over de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport moet een antwoord geven op de vraag hoeveel late landingen er daadwerkelijk nodig en wenselijk zijn.