Crash aan de Alderstafel

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 22 juli 2015, Rob Burg, ed.nl

Advies over groei Airport zaait grote verdeeldheid in regio. Twaalf gemeenten, BOW én BMF zijn tegen.

EINDHOVEN

Het gisteren door Hans Alders gepresenteerde advies over de doorontwikkeling van Eindhoven Airport blijkt een splijtzwam voor de Alderstafel. Twaalf gemeenten hebben grote bezwaren tegen het plan. Ruimere openingstijden in het weekend, meer landingen in het laatste uur van de dag en een groei met 3500 vluchten per jaar naar 43.000 in 2020 zijn de belangrijkste pijlers ervan. Ook de omwonenden, verenigd in de BOW, en de Brabantse Milieufederatie (BMF) verwerpen de voorstellen. De gemeente Eindhoven gaat wel akkoord.

Een breed gedragen advies, zoals de opdracht destijds luidde aan Hans Alders, is niet tot stand gekomen, waardoor het proces mislukt lijkt te zijn. De twaalf gemeenten hebben zó veel moeite met het de afgelopen maanden zwaar bevochten advies, dat zij besloten hebben de komende tijd hun eigen geluid te laten horen bij provinciale en landelijke politici. Dat eigen advies voor een groei naar 43.000 starts en landingen per jaar - de gemeenten zijn daar op zich niet op tegen - behelst vooral 'bescherming van de nachtrust' en matiging van het voorgestelde groeitempo, met jaarlijks 2000 in plaats van 3500 vluchten.

Het advies gaat nu naar staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu), maar de Tweede Kamer heeft eerder al nadrukkelijk aangegeven dat zij over de ontwikkelingen wil meepraten. Vermoedelijk in september buigt zij zich hier voor het eerst over.

Het Alders-advies zoekt nadrukkelijk de 'randen van de dag' op. Zonder die extra ruimte is het bedrijfsplan voor Eindhoven Airport én de maatschappijen Transavia en Ryanair die er een basis hebben, gedoemd te mislukken. Dat benadrukten Hans Alders en Airport-directeur Joost Meijs gisteren eensgezind. Als het advies wordt opgevolgd door de Kamer mogen straks maximaal zes toestellen voor middernacht landen, maar dan wel tussen 23.00 en 23.30 uur. Gemiddeld mogen het er niet meer dan vier per dag zijn. Elke overschrijding moet gecompenseerd worden op een andere avond. De boeteregeling voor laatkomers na twaalf uur blijft overeind.

De zaterdag wordt voortaan beschouwd als een werkdag, waarop de luchthaven om zeven uur opengaat. Op zondag mogen er maximaal zes, maar gemiddeld slechts vier, toestellen van Transavia en Ryanair vertrekken tussen zeven en half acht. Voor andere maatschappijen geldt acht uur als openingstijd.

Lees verder Alders en het draagvlak-debacle  en  Alders: 'We zijn tot het uiterste gegaan'

Advies van Alders: méér late landingen en op zondag maximaal zes vroege starts