Beraad Airport zit muurvast

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 24 september 2015, Rob Burg, ed.nl

DEN HAAG

Zowel voor- als tegenstanders van uitbreiding Eindhoven Airport zetten hakken in het zand.

Eindhoven Airport lijkt niet bereid enige toenadering te zoeken tot de dwarsliggende regiogemeenten. Het vliegveld is tijdens de onderhandelingen aan de Alderstafel tot het uiterste gegaan in zijn pogingen om het met de regio eens te worden over de voorgenomen groei van de luchthaven. "Je komt op een gegeven moment aan het einde van je mogelijkheden. Meer toezeggingen hadden wellicht tot méér draagvlak geleid, maar dan hadden we gezeten met een niet te exploiteren luchthaven." Dat zei directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport gisteren in Den Haag tijdens een rondetafelgesprek over de Luchtvaartnota met Kamerleden.

De betrokken partijen hebben uitgesproken het overleg over de ontwikkeling van Eindhoven Airport op enigerlei wijze voort te willen zetten. Maar de hakken bij de voorstanders staan stevig in het zand. En dat geldt niet minder voor de bezwaarmakers, onder wie de twaalf omliggende gemeenten.

In het gesprek met de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu benadrukte de Eerselse wethouder Liesbeth Sjouw dat ook van die zijde alles was gedaan om consensus te bereiken. Volgens Sjouw ziet de regio nog altijd ruimte voor meer groei. Ook het voorgestelde maximum van jaarlijks 2000 extra vluchten (in plaats van 3500 zoals Airport wil) is niet helemaal in beton gegoten. Mits die extra groei gecompenseerd wordt, hield Sjouw de Kamerleden voor. Bijvoorbeeld door nog stillere vliegtuigen.

Sjouw leverde felle kritiek op de Alderstafel. Volgens haar een weinig democratisch gremium, gelet op de samenstelling waarbij de twaalf regiogemeenten worden vertegenwoordigd door twee leden. Ook BOW en BMF hebben een zetel. "Samen vertegenwoordigen zij 265.000 inwoners. Die zijn blijkbaar niet interessant, want ons voorstel kreeg geen enkele steun. Dat heeft veel kwaad bloed gezet." De gemeente Eindh0ven heeft in juni wél haar goedkeuring gegeven aan het Alders advies.

Hans Alders heeft de tweede versie van zijn advies inmiddels gepresenteerd aan staatssecretaris Mansveld. De inhoud ervan is nog niet openbaar gemaakt, maar zou niet of nauwelijks afwijken van het eerste advies. "Daar zijn wij ook heel benieuwd naar", zei CDA-Kamerlid Martijn van Helvert.