Alders: 'We zijn tot het uiterste gegaan'

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 22 juli 2015, ed.nl

Lees eerst>

De groei met jaarlijks 3500 vluchten is een vereiste voor het zakelijk welslagen van Eindhoven Airport. "Als die onmogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door krappere openingstijden, gaat de ontwikkeling van de luchthaven niet verder en dat zou grote gevolgen hebben voor de Brabantse economie én voor de nationale luchtvaartcapaciteit", zei Alders gisteren. "We zijn tot het uiterste gegaan. Een beter compromis was niet mogelijk." Dat zegt ook directeur Joost Meijs. "Bovendien: de meerderheid aan de tafel, en ook de meeste mensen in de regio, ondersteunen het advies wél."

Volgens wethouder Marc van Schuppen, vertegenwoordiger van de eersterings-gemeenten, waren de voorstellen die de regio deed met betrekking tot de openstelling en het groeitempo zeer reëel. Er is de afgelopen maanden water bij de wijn gedaan, zegt Van Schuppen: de moties die in de twaalf gemeenten eerder werden aangenomen, gingen immers nog uit van 'geen enkele vlucht na elf uur'. BOW-voorzitter Klaas Kopinga heeft weinig goede woorden over voor het advies, maar vindt toch dat de omwonenden wat bereikt hebben. "Zonder onze inbreng was het luchthavenbesluit, met onder meer acht late landingen, zonder meer uitgevoerd."

Of het overleg over de ontwikkeling van Eindhoven Airport op enigerlei wijze wordt voortgezet, is nog een groot vraagteken. "En of we daar dan óók in gaan zitten, is maar zeer de vraag." Werkgeversvereniging BZW, vóór het advies, laat weten sterk te hechten aan continuering van het overleg. Ook de gemeenten zijn hier voor.