Airportplan valt slecht in regio

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 29 oktober 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN
Dorpen rondom Eindhoven Airport én actiegroep GVNE zijn teleurgesteld in besluit Mansveld voor groei luchthaven.


Het kabinetsbesluit om Eindhoven Airport in de komende vier jaar te laten doorgroeien tot 43.000 vluchten, krijgt weinig bijval uit de regio. Luchthavendirecteur Joost Meijs daarentegen is blij met de capaciteit die hem geboden wordt.

Met name op de ruimte die de luchthaven in het laatste uur van de dag én op zondagochtend krijgt, reageert de regio met teleurstelling en boosheid. "We hebben heel nadrukkelijk gevraagd om minder slaapverstoring. Daaraan doet staatssecretaris Mansveld helemaal niets", zegt de Bestse wethouder Marc van Schuppen namens twaalf omliggende regiogemeenten. Volgend jaar en in 2017 mogen maximaal vijf landingen ingepland worden tussen 23.00 en 23.30 uur. In de jaren erna mogen het er zes zijn. "Dat stond ook zo in het Aldersadvies. Er is níets aan veranderd."

Zondagsrust

Ook hadden de regiogemeenten gepleit voor bescherming van de zondagsrust, door de luchthaven pas vanaf 8.00 uur open te stellen. Mansveld haalt hier een streep doorheen en geeft vanaf 7.00 uur al ruim baan, met maximaal acht vertrekkende vluchten tot 8.00 uur.

Zwaar teleurgesteld in het kabinetsbesluit is Wim Scheffers, voorman van actiegroep Geen Vluchten Na Elven. "Een doekje voor het bloeden", omschrijft hij het halfuurtje winst in het laatste uur van de dag. De groei is deels aan voorwaarden gebonden. Als er op jaarbasis meer dan drie late toestellen per dag zijn binnengekomen, wordt dat 'bestraft' met 1500 vliegbewegingen minder in het jaar daarna. "Dat geeft hooguit een jaartje vertraging in de groei, die in het jaar erna weer gewoon verder gaat", aldus Scheffers. Het aantal late landingen mag overschreden worden, als dat maar gecompenseerd wordt in rustige perioden. Scheffers: "Maar juist in de zomer, als die ruimte 's avonds wordt benut, willen mensen met het raam open kunnen slapen."

Homecarriers

Ten aanzien van de openingstijden in het weekend is volgens Scheffers en Van Schuppen het zwaarbekritiseerde Aldersadvies één op één gevolgd. "Op zondag mogen niet meer dan zes toestellen in het eerste halfuur vertrekken. Logisch, méér vliegtuigen dan die van de homecarriers staan er nog niet en mogen ook nog niet landen", zegt Scheffers. "Die regel stelt in de praktijk niks voor: ook na twee vroege starts ben je echt wel wakker. De rest doet er dan niet meer toe."

Klaas Kopinga, voorzitter van de BOW (omwonenden), vindt dat er ten aanzien van de late landingen 'in elk geval een beetje naar de omgeving is geluisterd'. Maar de zondagochtend zit hem danig dwars. "Het betekent in de praktijk dat de omgeving op een vroeg tijdstip uit zijn bed wordt geblazen."

Airport-directeur Joost Meijs is blij. "Het besluit maakt een eind aan de onzekerheid." Over de ruimte die hij de komende jaren krijgt: "Er is geen enkele luchthaven in Europa met een dergelijke groeidoelstelling binnen zulke strikte kaders. Het wordt niet eenvoudig om daar binnen te blijven, maar we gaan er vol voor."

Het Eindhovens college van B en W reageert instemmend op het kabinetsbesluit.


WIJZIGINGEN BELEID EINDHOVEN AIRPORT
  • Tot 2020 mag Eindhoven Airport verder doorgroeien naar 43.000 vliegtuigbewegingen (starts én landingen). Plafonds voor de komende jaren: 33.500 (2016); 37.000 (2017); 40.500 (2018) en 43.000 (2019).
  • Van jaarlijkse groei zijn 1500 vliegtuigbewegingen gebonden aan voorwaarden, met betrekking tot late landingen en starts op zondag.
  • Late, geplande vluchten van de homecarriers moeten voortaan voor 23.30 uur gepland worden (is nu nog 00.00 uur). In 2016 en 2017 mogen er maximaal vijf toestellen laat landen. In de jaren erna groeit die limiet naar zes.
  • Op jaarbasis moet het aantal late landingen binnen de limiet van drie per dag blijven. Compensatie van drukke zomerperiode kan in rustigere periodes plaatsvinden.
  • Op zondag mogen op Eindhoven gestationeerde toestellen om 7.00 uur opstijgen; in het eerste halfuur maximaal zes. Het jaargemiddelde moet op hooguit vier uit komen.


'Dit betekent dat de omgeving op een vroeg tijdstip uit zijn bed wordt geblazen'