Airport wil haast achter nieuw treinstation

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 23 september 2015, Rob Burg, ed.nl

EINDHOVEN

Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport vindt dat er meer vaart moet worden gemaakt met de bouw van een nieuw treinstation in Acht. Volgens Meijs is de bereikbaarheid van het vliegveld momenteel 'onder de maat'. De luchthaven verwerkt dit jaar vier miljoen passagiers, groeit binnen enkele jaren naar 5,5 miljoen reizigers en ontvangt jaarlijks naar schatting tussen de twee en drie miljoen ophalers, wegbrengers, leveranciers en andere bezoekers. 'In een modern land als Nederland hoort een dergelijke publieksaantrekkende locatie veel beter ontsloten te zijn met de trein dan in de huidige situatie', is de boodschap die hij vandaag meegeeft aan leden van de Tweede Kamer. De kamercommissie Infrastructuur en Milieu houdt daar vandaag een rondetafelgesprek over de luchtvaart in Nederland.

Aan een eventuele cofinanciering van het station door Eindhoven Airport, onderdeel van de Schiphol Group, wil Meijs zich nog niet wagen. Volgens de luchthavendirecteur moeten de plannen eerst concreet worden bij de partijen die primair verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Meijs vindt de vraag of Eindhoven Airport bereid is mee te betalen 'in dit stadium niet aan de orde noch opportuun'.

Behalve door onder anderen directeur Joost Meijs worden de commissieleden in Den Haag vandaag ook bijgepraat door de Eerselse wethouder Liesbeth Sjouw, die de twaalf regiogemeenten rondom Eindhoven Airport (exclusief Eindhoven) vertegenwoordigt. Sjouw zal bij de Kamerleden vooral aandacht vragen voor het compromisvoorstel dat door de regiogemeenten, BOW en BMF is ingebracht aan de Alderstafel. Daarin wordt onder meer het aantal late landingen beperkt en de openingstijden op zondag bevroren en op zaterdag ietsje verruimd. Ook het tempo waarin Eindhoven Airport groeit de komende jaren mag wat gematigder. "We zijn niet tegen groei op zich", herhaalt Sjouw het standpunt van de regio, "maar wél als dat leidt tot een grote toename van hinder en slaapverstoring, zoals uit het GGD-onderzoek blijkt."

Ook vliegroute 1B over Wintelre brengt Sjouw ter sprake. Haar inspreektijd is beperkt tot twee minuten, maar: "We hopen van harte dat het iets helpt."