Advies Airport iets later

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 13 juni 2015, Rob Burg, ed.nl

VELDHOVEN  Advies over groei van Eindhoven Airport wordt pas begin juli bekend. Alders was gisteren in Veldhoven.

Enkele weken later dan gepland zal de Alderstafel zijn advies uitbrengen over de groei van Eindhoven Airport. Aanvankelijk zou rond 22 juni al duidelijk worden of het vliegveld de komende vijf jaar met nog eens 15.000 vluchten kan uitbreiden. Om 'agendatechnische' redenen is de laatste vergadering in het kader van de evaluatie over groeifase 1 verplaatst naar 3 juli. Kort daarna zal voorzitter Hans Alders zijn advies aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekendmaken.

Alders was gisteravond in Veldhoven te gast om een vijftigtal leden van gemeenteraden uit de regio en Provinciale Staten in een besloten bijeenkomst te informeren over de lopende evaluatie. Een van de heetste hangijzers waarover de tafel moet adviseren, is het aantal toestellen van homecarriers Transavia en Ryanair dat tussen 23.00 en 00.00 uur mag landen. In de afgelopen jaren bleef dat beperkt tot drie. Van die ruimte werd en wordt nauwelijks gebruik gemaakt. In het nieuwe luchthavenbesluit is een limiet van acht late landingen opgenomen. Als het aan de tegenstanders van de 'ongebreidelde groei' van Eindhoven Airport ligt, wordt dat aantal teruggebracht naar hooguit drie of vier.

Een ander belangrijk onderwerp aan de overlegtafel zijn de openstellingstijden in het weekeinde. Onder meer de BOW en actiegroepen Geen Vluchten Na Elven en de 10 Geboden voor Eindhoven Airport willen dat er op zondag én zaterdag pas vanaf 8.00 uur gevlogen wordt. In hoeverre de Alderstafel rekening houdt met de wensen van de omwonenden, zal over enkele weken blijken. Volgens raadslid Jan van Ham uit Eersel heeft Alders gisteravond geen onderdelen van het uiteindelijke advies genoemd. "Dat proces loopt ook nog", aldus Van Ham. "Hij heeft vooral het belang benadrukt van een goede balans tussen economische belangen en leefbaarheid. Volgens hem is die er. Wij denken daar heel anders over."

Om hun wensen te onderstrepen zong gisteravond een zeventigtal boze omwonenden Hans Alders toe. Volgens de actiegroepen de 10 Geboden voor Eindhoven Airport en Geen Vluchten Na Elven moet er pas op de plaats gemaakt worden, zodat de vliegmaatschappijen meer tijd krijgen om stillere toestellen in te zetten. Na het aanhoren van het protestlied, ging Alders uitgebreid in discussie met enkele omwonenden. "Er wordt met iedereen gesproken en iedereen is gelijk", zei Alders. "De bewoners hebben niet minder stem dan de anderen." Ook zei hij: "Een luchthaven zonder overlast bestaat nou eenmaal niet."


Protestlied

Refrein:
Brabantse nachten zijn lang
En komen door het vliegen int gedrang
Wij willen geen vluchten na elf uur
Da’s veel te laat … dat is te zuur

Coupletten:
Eindhoven airport groeit maar door
En  buldert heel de dag maar in ons oor
De herrie die begint al ‘s-morgens vroeg
En om elf uur ist voor hen nog niet genoeg

Refrein

Het vliegen gaat nu door tot middernacht
Onze nachtrust wordt dan echt teveel verkracht
Wij roepen de randgemeenten  op
Zeg tegen Airport nou toch eindelijk eens STOP

Refrein

En in het weekend zijn wij moe
En aan een uurtje extra slapen toe
Begin die twee dagen niet zo vroeg
Om acht uur vliegen is dan echt wel vroeg genoeg

Refrein 3 x