Aantal klachten over vlieggeluid ruim verdubbeld

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 12 september 2014, Rob Burg, ed.nl

Vliegveld krijgt steeds meer klachten. Acht vaste klagers leveren meer dan de helft.

EINDHOVEN – Het aantal klachten over overlast van vliegtuigen in de regio Eindhoven is dit jaar op­nieuw fors gestegen. In het tweede kwartaal was sprake van ruim een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2013. In totaal kwamen in april, mei en juni 1858 meldingen binnen, tegen 825 in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de eerste drie maanden van 2014 was er al sprake van een forse groei. Ter vergelijking: in heel 2005 –destijds een record­jaar – kwamen minder klachten binnen dan in kwartaal twee van dit jaar. De toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de voortdurende stijging van het aantal civiele vluchten. Maar ook is het indienen van een melding, via de website www.samenopdehoogte.nl, gemakkelijker geworden.

Veel meldingen zijn afkomstig van structurele klagers; zij die minstens twee keer per week aan de bel trekken. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2013 steeg het aantal vaste melders van vier naar acht. Gezamenlijk waren zij in het tweede kwartaal goed voor 55 procent. In de eerste drie maanden zorgden zij zelfs voor 59 procent. Hun klachten tellen nog wel mee in de totaalscores, maar defensie doet al langer geen onderzoek meer naar de herkomst. Niet duidelijk is dus of de klacht te herleiden is naar een militair toestel of een burgervliegtuig.

Uit de rapportages over de eerste helft van dit jaar blijkt dat Eerselnaren verreweg het meest klagen. Van de 613 meldingen in het tweede kwartaal behoort bijna 90 procent (549 meldingen) tot de categorie ‘structureel’. Op twee staat Veldhoven. Vanuit deze gemeente kwamen 377 meldingen binnen, allemaal van niet-structurele klagers. Na Veldhoven volgen Eindhoven (317 klachten, waarvan 149 van structurele klagers); Steensel (151/142) en Riethoven (88/82). De acht vaste melders wonen in Eersel, Eindhoven, Riethoven, Steensel en Waalre. Bij de klachten van niet-structurele melders waren het vooral burgervliegtuigen die zorgden voor overlast. Die tendens tekende zich ook in het eerste kwartaal al af. In het verleden waren het vooral de militaire vliegtuigen die voor overlast zorgden. Klachten kunnen sinds vorig jaar online worden ingediend op www.samenopdehoogte.nl. Op deze website kunnen ook de civiele vliegbewegingen over de afgelopen drie maanden in beeld worden gebracht. Sinds enkele maanden test Transavia nieuwe vliegroutes in zuidwestelijke richting uit. Dit besluit wordt mede gedragen door omwonenden (BOW) en BMF en moet ervoor zorgen dat Eersel minder hinder ondervind. Tegelijkertijd kunnen anderen, bijvoorbeeld wonend in Oirschot, meer overlast gaan ervaren.


In tegenstelling tot in eerdere jaren hebben de meeste klachten betrekking op civiele vluchten
De regio telt acht structurele klagers. Samen zorgen zij voor ruim de helft van het totaal aantal klachten