'Airport moet blijven groeien'

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 28 oktober 2015, Rob Burg, ed.nl

MANSVELD: LATE LANDINGEN IETS BEPERKEN EINDHOVEN

Van staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu mag Eindhoven Airport de komende jaren blijven doorgroeien. Sterker nog: "De luchthaven móet groeien, want dat is zo in 2010 afgesproken", aldus de PvdA-bewindsvrouw gisteren in een toelichting aan het ED.

Aan de 43.000 overeengekomen vliegtuigbewegingen in 2020 wil zij niet tornen. Ook het uitsmeren van de groei over een langere periode, zoals twaalf regiogemeenten graag zouden zien, ziet zij niet zitten. "Want dat zou rechtstreeks gevolgen hebben voor één van de andere twee luchthavens, Schiphol en Lelystad."

In het voorstel dat Mansveld vandaag aan de Tweede Kamer voorlegt, komt de staatssecretaris de omliggende gemeenten enigszins tegemoet door in het laatste uur van de dag iets minder landingen toe te staan dan in het Alders-advies was opgenomen. Vliegtuigen van de maatschappijen met een basis in Eindhoven - de 'homecarriers', Transavia en Ryanair - mogen niet later dan 23.30 uur worden ingepland, in plaats van tot 00.00 uur zoals nu nog het geval is.

Omlaag

In het vorig jaar vastgestelde Luchthavenbesluit was nog sprake van maximaal acht late 'slots'. Dat aantal moet volgens Mansveld omlaag, gelet ook op de kritiek vorig jaar uit de Kamer hierop. Per dag mogen er maximaal vier vliegtuigen in dat halfuur worden ingepland. Op jaarbasis is een gemiddelde van drie late daadwerkelijke landingen de limiet. De overschrijding, die ontstaat in de drukke zomerperiode, kan in een rustige periode gecompenseerd worden. Als er in een jaar een overschrijding van het totale aantal late landingen plaatsvindt, wordt de groei in het jaar erna met 1500 starts en landingen beperkt.

Het zwaarbevochten compromis heeft een lange voorgeschiedenis. "Draagvlak in de regio is heel belangrijk", zegt Mansveld. "Daarom hebben we, nadat het Alders-advies was uitgebracht, nog eens extra gekeken naar de belangen van de luchthaven en die van de omgeving. We hebben een extra stap gedaan, met deze uitkomst. Draagvlak is belangrijk, maar het is een megaklus om alle handen op elkaar te krijgen."

Dat laatste zal zeker niet het geval zijn bij de regiogemeenten en de omwonenden ten aanzien van de openingstijden op zondag. Mansveld houdt vast aan 7.00 uur, in plaats van het door de regio voorgestelde openingstijdstip van 8.00 uur. Tussen 7.00 en 7.30 uur mogen, volgens het voorstel aan de Kamer, gemiddeld vier toestellen vertrekken, met een maximum van zes. In totaal mogen acht vertrekken plaatsvinden in het eerste uur van de dag.

Slagen

Mansveld heeft aan dat tijdstip niet willen tornen: "Het is heel belangrijk voor een homecarrier dat de nodige slagen op een dag gemaakt kunnen worden. Hij moet op tijd op zijn bestemmingen kunnen komen en op tijd weer terug kunnen zijn. Bedenk wel: Eindhoven is de luchthaven met de kortste openingstijden in Europa."

Volgens de staatssecretaris is het nu vooral aan de regio om met 'slimme oplossingen' te komen om de geluidhinder te beperken. Daarbij denkt Mansveld niet alleen aan isolatie van woningen en het verleggen van vliegroutes. "Ik sta er helemaal open in. Er moet echt 'out of the box' worden gedacht. Ik vertrouw op de regio: in Zuidoost-Brabant bestaat een grote mate van creativiteit."

Een 'uitvoeringstafel' gaat op initiatief van de provincie toezien op de verdere groei van de luchthaven. De Kamer debatteert uiterlijk in december over het besluit van de staatssecretaris, zodat per 1 januari 2016 de vergunning kan worden verleend.