‘Afspraken over Airport handhaven’

Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 26 juni 2014, Rob Burg, ed.nl

Kamercommissie bespreekt vandaag nieuw luchthaven­besluit Eindhoven Airport

EINDHOVEN – Kan Eindhoven Airport de komende jaren doorgroeien, zoals vier jaar geleden afgesproken werd? Kan het wat minder, of moet het juist meer?

De beantwoording van die vraag zal vooral afhangen van de evaluatie over de eerste groeifase, medio volgend jaar. Of het licht op groen gaat, is onder meer afhankelijk van de vraag of er voldoende is gedaan aan het terugdringen van de geluidshinder. Hebben gewijzigde aanvlieg- en vertrek­routes wat opgeleverd? Heeft het verminderd gebruik van flaps aan de vleugels geleid tot minder geluidsoverlast? En geldt dat ook voor de nieuwe wijze van aanvliegen: in een glijvlucht? Maar ook: wordt de bereikbaarheid van de luchthaven per auto of openbaar vervoer voldoende verbeterd om de groei te kunnen bij benen? Pas als al die vragen met ‘ja’ worden beantwoord, kan de tweede groeifase van start. Het nieuwe luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport moet daarvoor de benodigde ruimte gaan geven.

Het conceptbesluit heeft tot verzet geleid bij omwonenden. De vorig jaar opgerichte actiegroep ‘Geen vluchten na elven’ (GVNE) maakt zich grote zorgen over de nachtrust van duizenden omwonenden als het aantal toegestane landingen tussen 23.00 en 00.00 uur wordt uitgebreid naar acht. Dat zijn er nu nog vier. Een petitie van GVNE, die door ruim 5.000 mensen is ondertekend, wordt vanochtend aangeboden aan de vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu, die zich daarna over het conceptluchthavenbesluit buigt.

Ook de toekomst van Lelystad Airport en Schiphol komt aan de orde. Schiphol mag in 2020 maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen accommoderen, zo is zes jaar geleden besloten. De verwachting was echter dat het aantal starts en landingen op 580.000 gaat uitkomen. De Alders Tafel Schiphol is daar destijds voor gaan liggen en heeft Lelystad en Eindhoven Airport aangewezen om het restant aan vluchten op zich te nemen. Eindhoven neemt er 25.000 voor zijn rekening. De andere 45.000 kunnen dan op termijn naar Lelystad. Of dat zal gebeuren, is allerminst zeker. Lelystad wordt door steeds minder partijen als aantrekkelijk alternatief gezien. Corendon en ArkeFly hebben gisteren in een rondetafelgesprek met de Kamer laten weten dat ze niet staan te trappelen om te verhuizen. Ook de politiek lijkt niet overtuigd. Diverse partijen hebben zich ondertussen al uitgesproken tégen een verdubbeling vanaf 2015 van het aantal landingen op Eindhoven Airport in het laatste uur van de dag. „Het luchtvaartbesluit moet niet alvast een voorschotje nemen op verdere mogelijke verruiming”, waarschuwt GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren. Ook de SP is die mening toegedaan. „De uitbreiding van slots (vergunning om te mogen starten of landen) in het laatste uur willen we niet. De regio Eindhoven is booming en een goede ontsluiting is van groot belang. Maar dat kan ook met betere treinverbindingen en spoorboekloos rijden. Het vliegverkeer moeten we houden aan afgesproken beperkingen”, zegt Eric Smaling. Ook het CDA is tegen. Volgens kamerlid Sander de Rouwe wijkt staatssecretaris Mansveld af van de adviezen van de Alders Tafel ‘op het gevoelige punt van de nachtvluchten en geeft ze hier geen verklaring voor’. De Rouwe spreekt van een merkwaardige stap van de staatssecretaris: „Afwijken van Alders is iets zeer zwaarwegends, zeker als het om bewonersbelangen gaat. Het CDA heeft in het verleden juist gepleit voor de Alders tafels om die belangen een stem te geven.”

Stientje van Veldhoven (D66): „Het is belangrijk dat we de mening van omwonenden serieus nemen. Daarom wil ik eerst de evaluatie afwachten, voordat we ook maar praten over meer of minder vluchten bij Eindhoven.” PVV’er Dion Graus is groot voorstander van groei, omvangrijker zelfs dan volgens het Alders akkoord.