Trang chủTrên đời có những chân lý không hề đổi thay

Có những con người không khuất phục bao giờ

Có những tên tuổi sống mãi với thời gian

Hồ Chí Minh!

 

Hồ Chí Minh, được Đại hội đồng UNESCO khẳng định là một “anh hùng giải phóng dân tộc” và một “danh nhân văn hoá kiệt xuất”.

Hình ảnh của bậc vĩ nhân đã biểu hiện tập trung biết bao giá trị qua cả cổ kim và đông tây, những tiếng nói mang “Nhân tình” và “Nhân tâm” trong các lý tưởng của Người đã được nhìn nhận là: “Hiện thân những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định diện mạo văn hoá của mình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau”. Qua chân dung của Bác, người ta có thể nhận thấy giá trị văn hoá cả nền dân tộc.