Zwemschool‎ > ‎

Niveaugroepen

Aangezien de zwemschool over een zeer groot aantal leden beschikt werd een systeem uitgewerkt om op regelmatige tijdstippen zwemmertjes van het ene groepje naar het andere te laten overgaan. Daarom worden de kinderen op welbepaalde momenten getest. Kinderen die voldoen aan de gestelde vereisten van hun groepje mogen dan overgaan naar een volgende groep. Deze testen gebeuren door de trainers van de zwemschool in supervisie van de zwemschoolverantwoordelijke. De gele badmutsen in het grote bad worden geobserveerd door de competitie-trainers. Zij kunnen eventueel opgenomen worden bij de competitie of de pré-competitie. U zal steeds via een berichtje tijdig op de hoogte gesteld worden van de data van deze testen.


Groep 1 - KLEIN BAD - Witte badmutsen

In deze eerste groep van het klein bad, wordt op een speelse manier watergewenning gegeven. Deze eerste kennismaking met de zwemschool (en voor velen ook met het bad) is van groot belang. Hier wordt gestart met het overwinnen van angsten en met de noodzakelijke basisvaardigheden van het zwemmen. 

De kinderen leren in deze groep wennen aan het water, ze leren bellen blazen in het water, de ogen open houden onder water en drijven op buik en rug met en zonder hulpmiddel.

Belangrijk:

 • watergewenning
 • bellen blazen in het water
 • ogen open houden onder water
 • drijven op buik met en zonder hulpmiddel
 • drijven op rug met en zonder hulpmiddel


Groep 2 - KLEIN BAD - Gele badmutsen 

In deze tweede groep van het klein bad maken de kinderen voor het eerst kennis met de techniek van het zwemmen, uiteraard nog in beperkte mate. In deze groep komen de kinderen tot het besef dat ze door middel van bepaalde bewegingen van armen en benen zich kunnen verplaatsen door het water. 

De kinderen leren hier gestroomlijnd drijven op buik en rug zonder hulpmiddel. Ze leren ook de beenbeweging van crawl en rugcrawl met en zonder hulpmiddel.   Daarnaast leren ze ook de voorwaartse en zijwaartse ademhaling met hulpmiddel aan.

Belangrijk:
 • gestroomlijnd drijven op buik zonder hulmiddel
 • gestroomlijnd drijven op rug zonder hulmiddel
 • beenbeweging crawl met en zonder hulmiddel
 • beenbeweging rugcrawl met en zonder hulmiddel
 • voorwaartse ademhaling in combinatie met beenbeweging crawl met hulpmiddel
 • zijwaartse ademhaling in combinatie met beenbeweging crawl met hulpmiddel


Groep 3 - KLEIN BAD - Oranje badmutsen

 In dit derde, en tevens laatste groepje van het klein bad, wordt er verder gewerkt aan de crawl en rugcrawlbeweging en komt tevens de initiatie van de schoolslag.  

De kinderen leren zich gestroomijnd voortbewegen op rug en buik via de beenbeweging crawl zonder hulpmiddel.  Ze leren ook de voorwaartse en zijwaartse ademhaling aan in combinatie met de beenbeweging crawl zonder hulpmiddel.  Daarnaast leren ze ook de beenweging van schoolslag aan met hulmiddel en leren ze zonder vrees in het diepe bad te gaan. 
 
 Belangrijk:
 • gestroomlijnd beenbeweging crawl zonder hulmiddel
 • gestroomlijnd beenbeweging rugcrawl zonder hulmiddel
 • voorwaartse ademhaling in combinatie met beenbeweging crawl zondert hulpmiddel
 • zijwaartse ademhaling in combinatie met beenbeweging crawl zonder hulpmiddel
 • beenbeweging schoolslag met hulpmiddel
 • zonder vrees in het diepe bad gaan


Groep 4 - GROOT BAD :  Blauwe badmutsen

In deze groep komen we met de kinderen reeds tot het verder beheersen van een aantal specifieke technieken van het zwemmen. Hier wordt niet enkel gewerkt aan de beenbeweging, ook de armbeweging en een correct gesynchroniseerde ademhaling van schoolslag winnen aan belang. Bij de beenbeweging van crawl komt de coördinatie met de zijwaartse ademhaling. Ook het springen van de startblok, het opduiken van voorwerpen en initiatie in het duiken staan op het programma.

De kinderen leren de beenweging rugcrawl combineren met de armbeweging rugcrawl (afslag) en leren ze de zijwaartste ademhaling combineren met de beenbeweging crawl.  Daarnaast leren ze de coördinatie aan van ademhaling in combinatie met benen schoolslag met hulmiddel. 

Belangrijk:

 • beenbeweging rugcrawl in combinatie met afslag armen rugcrawl
 • zijwaartse ademhaling in combinatie met benen crawl
 • coördinatie ademhaling in combinatie met benen schoolslag met hulmiddel

 

Groep 5 - GROOT BAD :  Rode badmutsen

In deze groep in het groot bad, leren de zwemmers op een efficiënte manier de volledige techniek van schoolslag uitvoeren.  

De kinderen leren volledig de 3 basis zwemstijlen aan, crawl (afslag), rugcrawl en schoolslag.

Belangrijk:
 • volledige zwemstijl rugcrawl
 • volledige zwemstijl crawl (afslag)
 • volledige zwemstijl schoolslag

 

Groep 6 - GROOT BAD :  Witte badmutsen

In deze vijfde groep en tevens de laatste groep van de zwemschool gaan we samen met de kinderen werken aan de basisconditie met de 3 basis zwemstijlen. 

Belangrijk:
 • volledige zwemstijl van de 3 basis zwemstijlen crawl, schoolslag en rugcrawl
 • opbouwen van afstand en uithouding in deze 3 basisstijlen
 

Groep 7 - GROOT BAD :  Gele badmutsen

Kinderen die, na het doorlopen van de zwemschool, zin hebben om verder te gaan in hun zwemopleiding sluiten aan bij deze groep. Het is de "kweekvijver" van de latere competiezwemmers. Hier worden de zwemtechnieken nog verfijnt. Deze groep vormt de overgang tussen de zwemschool enerzijds en het Recreatiezwemmen of het  (pre) Competitiezwemmen anderzijds.

Belangrijk:
 • technisch verfijnen van de zwemstijl van de 3 basis zwemstijlen crawl, schoolslag en rugcrawl
 • initiatie beenbeweging dolfijn
 • voorbereiden op eventueel (pre-)competitiezwemmen