Welkom

Monseigneur Koningsstraat 12, 3680 Maaseik. 

Tel. +32 (0)89 613400. Open op maandag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

979-9705389-59, IBAN: BE95 9799 7053 8858,

BIC: ARSPBE22

  • Het Documentatiecentrum verzamelt en archiveert documenten betreffende Maaseik. Op aanvraag leveren zij kopies van de meeste stukken. De gearchiveerde VERZAMELINGEN kan men raadplegen via de website.
  • De "WAWWEL-EURKES" hebben veel succes. Maandelijks komen Maaseikenaren samen en vertellen, meestal aan de hand van oude foto’s en leuke documenten, hun verhalen en wetenswaardigheden.
  • Het Documentatiecentrum publiceert regelmatig en een vijftal leden zijn lid van de redactie van 'De Maaseikenaar'.
  • Het centrum werkt samen met Musea Maaseik en met Maaseiker verenigingen rond plaatselijke geschiedenis.
  • Deze website informeert over onze activiteiten via de AANKONDIGINGEN. U kunt online zoeken in gearchiveerde bestanden. De gevonden documenten kunt u via e-mail opvragen. Noteer in uw aanvraag zorgvuldig de gegevens van de gewenste documenten.
  • U kunt het documentatiecentrum bezoeken om opzoekingen te doen in de gearchiveerde bestanden. 
  • Personen die beschikken over foto's, documenten of archieven van verenigingen, enz., kunnen deze naar het documentatiecentrum brengen tijdens de openingsuren of na afspraak. Voorwerpen of documenten die u niet wilt schenken worden op professionele wijze gefotografeerd, gescand en digitaal opgeslagen. Daarna worden de stukken teruggegeven.
  • Het centrum is gevestigd aan de Mgr. Koningsstraat 12, 3680 Maaseik en is geopend op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
  • Klik HIER voor een reportage over het documentatiecentrum.
De leden van het Documentatiecentrum Maaseik hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Zij behandelen en beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze, zoals voorgeschreven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die is in voege sinds 25 mei 2018. Hieronder lees je
onze privacyverklaring.

Privacyverklaring Documentatiecentrum Maaseik – mei 2018

Mevrouw
Mijnheer

De voorbije jaren heeft het Documentatiecentrum Maaseik een uitgebreide databank van contacten, documenten en foto’s opgebouwd. Daarin bewaren we de gegevens van geïnteresseerden in het Maaseiker erfgoed en andere personen die ons hun gegevens hebben bezorgd. U krijgt bijvoorbeeld uitnodigingen, nieuwsberichten of u heeft zich ingeschreven voor een activiteit, u vroeg ons advies, heeft ons geïnformeerd of bij ons een publicatie besteld.
Of u bent bij ons geregistreerd als het contact van een cultureel-erfgoedorganisatie, als een organisator van een Erfgoeddag-activiteit, als lid van een erfgoedvereniging, enzovoort.

Het Documentatiecentrum Maaseik hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. We behandelen en beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze, zoals voorgeschreven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die treedt vanaf 25 mei 2018 in werking. Daarom hebben we een privacybeleid ontwikkeld zodat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. We gebruiken uw gegevens enkel voor doeleinden die aansluiten bij onze rol en ons belang als werkgroep voor het Maaseiker erfgoed.

We nodigen u dan ook vriendelijk uit om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen.

We attenderen u er ten slotte op dat we de algemene gebruikersvoorwaarden van onze websites en apps hebben aangepast, en dat we een apart cookiesbeleid hebben ontwikkeld. Zo wensen we u als gebruiker van onze websites, app en socialemediakanalen te sensibiliseren over het belang van de bescherming van uw privacy.


Als u bij dit alles vragen heeft: mail ons gerust.

Met vriendelijke groet namens het Documentatiecentrum Maaseik.
Monseigneur Koningsstraat 12, 3680 Maaseik.
Tel. +32 (0)89 613400. Open op maandag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.
werkgroep@maaseik.be