Welkom

Monseigneur Koningsstraat 12, 3680 Maaseik. 

Tel. +32 (0)89 613400. Open op maandag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

979-9705389-59, IBAN: BE84 9799 7053 8959

BIC: ARSPBE22

  • Het Documentatiecentrum verzamelt en archiveert documenten betreffende Maaseik. Op aanvraag leveren zij kopies van de meeste stukken. De gearchiveerde VERZAMELINGEN kan men raadplegen via de website.
  • De "WAWWEL-EURKES" hebben veel succes. Maandelijks komen Maaseikenaren samen en vertellen, meestal aan de hand van oude foto’s en leuke documenten, hun verhalen en wetenswaardigheden.
  • Het Documentatiecentrum publiceert regelmatig en een vijftal leden zijn lid van de redactie van 'De Maaseikenaar'.
  • Het centrum werkt samen met Musea Maaseik en met Maaseiker verenigingen rond plaatselijke geschiedenis.
  • Deze website informeert over onze activiteiten via de AANKONDIGINGEN. U kunt online zoeken in gearchiveerde bestanden. De gevonden documenten kunt u via e-mail opvragen. Noteer in uw aanvraag zorgvuldig de gegevens van de gewenste documenten.
  • U kunt het documentatiecentrum bezoeken om opzoekingen te doen in de gearchiveerde bestanden. 
  • Personen die beschikken over foto's, documenten of archieven van verenigingen, enz., kunnen deze naar het documentatiecentrum brengen tijdens de openingsuren of na afspraak. Voorwerpen of documenten die u niet wilt schenken worden op professionele wijze gefotografeerd, gescand en digitaal opgeslagen. Daarna worden de stukken teruggegeven.
  • Het centrum is gevestigd aan de Mgr. Koningsstraat 12, 3680 Maaseik en is geopend op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
  • Klik HIER voor een reportage over het documentatiecentrum.

De leden van het Documentatiecentrum Maaseik hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Zij behandelen en beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze, zoals voorgeschreven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die is in voege sinds 25 mei 2018. Hieronder lees je
onze privacyverklaring.