Documentatiecentrum Maaseik

Dekenskamp 22, 3680 Maaseik (B)
Tel. +32 (0)89 613400.
Open op maandag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

werkgroep@maaseik.be

IBAN: BE95 9799 7053 8858

BIC: ARSPBE22

LET OP! Tijdens het slopen van de ziekenhuissite is het Documentatiecentrum, gelegen aan de Dekenskamp, per auto bereikbaar via de Maasweg en via een klein voetpad langs de werf.

Wie zijn wij?

In een TVL-uitzending stelt de Werkgroep Documentatie zich voor. Klik HIER.
Let op, de uitzending dateert van 20 mei 2011 toen het Documentatiecentrum in de Kleine Kerkstraat was gevestigd.
Intussen zijn wij van daar naar het oude rusthuis verhuisd en op 1 maart naar Dekenskamp 22.

Klik HIER voor een reportage over het Documentatiecentrum gemaakt door ©Grensland Actueel (2011).

OPROEP!

De Werkgroep Documentatie Maaseik werkt aan een scenario voor een nieuwe Maaseiker Rapsodie. De eerste Maaseiker Rapsodie dateert van 1957. 

Personen of verenigingen die over foto's of films beschikken over Maaseik, Maaseikenaren of evenementen kunnen zich wenden tot het Documentatiecentrum, werkgroep@maaseik.be. Wij digitaliseren en archiveren dit materiaal en bezorgen u de originelen terug.

logo ontworpen door
Marcel Hendrickx, architect

MISSIE

Privacy

De leden van het Documentatiecentrum Maaseik hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Zij behandelen en beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze, zoals voorgeschreven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die is in voege sinds 25 mei 2018. Hieronder lees je onze privacyverklaring.