Binnenzicht van de
Harlindis & Relindis kapel
in Aldeneik
(momenteel in restauratie, zie foto's beneden)

Monseigneur Koningsstraat 12, 3680 Maaseik.

Tel. +32 (0)89 613400. Open op maandag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

werkgroep@maaseik.be

IBAN: BE95 9799 7053 8858

BIC: ARSPBE22

Logo door
Marcel Hendrickx

 • Het Documentatiecentrum verzamelt, archiveert en digitaliseert documenten betreffende Maaseik.
  Op aanvraag leveren wij kopies van de meeste stukken. Het is de bedoeling om alle archieven toegankelijk te maken voor iedereen. Veel archiefstukken, foto's en prentkaarten kunt u raadplegen op deze website via het menu VERZAMELINGEN .

 • Het "WAWWELEURKE" heeft veel succes. Maandelijks komen Maaseikenaren samen en vertellen, meestal aan de hand van oude foto’s en leuke documenten, hun verhalen en wetenswaardigheden.

 • Het Documentatiecentrum publiceert regelmatig en enkele leden maken deel uit van de redactie van 'De Maaseikenaar'.

 • Het centrum werkt samen met Musea Maaseik en met Maaseiker verenigingen rond plaatselijke geschiedenis.

 • Deze website informeert over onze activiteiten via de AANKONDIGINGEN. U kunt online zoeken in gearchiveerde bestanden. De gevonden documenten kunt u via e-mail opvragen. Noteer in uw aanvraag zorgvuldig de gegevens van de gewenste documenten.

 • U kunt het documentatiecentrum bezoeken om opzoekingen te doen in de gearchiveerde bestanden.

 • Personen die beschikken over foto's, documenten of archieven van verenigingen, enz., kunnen deze naar het documentatiecentrum brengen tijdens de openingsuren of na afspraak. Voorwerpen of documenten die u niet wilt schenken worden op professionele wijze gefotografeerd, gescand en digitaal opgeslagen. Daarna worden de stukken teruggegeven.

 • Het centrum is gevestigd aan de Mgr. Koningsstraat 12, 3680 Maaseik en is geopend op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

 • Klik HIER voor een reportage over het documentatiecentrum.

De leden van het Documentatiecentrum Maaseik hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Zij behandelen en beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze, zoals voorgeschreven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die is in voege sinds 25 mei 2018. Hieronder lees je onze privacyverklaring.

 • De informatie op deze website wordt door de Werkgroep Documentatie samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

 • Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

 • De Werkgroep Documentatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.

 • Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de Werkgroep Documentatie worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van de Werkgroep Documentatie.

 • De Werkgroep Documentatie geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 • Niets uit deze website mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Werkgroep Documentatie. Slechts een niet commercieel privé gebruik is toegestaan in het kader van de wetgeving op auteursrecht.