Aktuality

Seznam aktuálních událostí v družstvu a domech.

Členská schůze 11/2017

přidáno: 20. 10. 2017 5:30, autor: Jaroslav Maňoušek   [ aktualizováno 20. 10. 2017 5:33 ]


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

                    BD VESELEC


DNE     2.11.2017

Společenská místnost DPS ul. Zahradní

v 18.00 hod


PROGRAM

1.Hypoteční závazek – informace o možnosti doplacení hypotéky (listopad 2017)

    • informace o změně úrokové sazby

2. Informace k případným výměnám kotlů

3. Drobné opravy a další stav domu aj.


Děkuji za účast

Daniela Kovaříková

Martina Zedková

Ing. Jaroslav Maňoušek

Pětileté fixační období hypotéky končí až za rok

přidáno: 31. 8. 2016 2:12, autor: Jaroslav Maňoušek   [ aktualizováno 1. 9. 2016 6:54 ]

Na opakované žádosti o informaci k možnému předčasnému splácení hypotéky uvádím,
že stávající  pětiletá fixace vyprší ke dni 19.12.2017 (termín změny úrokové sazby je dne 19.12.2017).
Jednání o další fixaci a možném splacení tedy budou probíhat na podzim příštího roku.

J.Maňoušek

Revize plynu a zaplombování plynoměrů

přidáno: 21. 4. 2016 0:22, autor: Jaroslav Maňoušek

V minulých týdnech proběhla revize plynu v našich vchodech a následně proběhlo odstranění závad - přetěsnění potřebných plynoměrů. Přetěsněné plynoměry nejsou zaplombované.
Máme nahlášený společný požadavek na zaplombování u vlastníka plynoměrů - což je RWE (bez ohledu na to, jakého konkrétního dodavatele plynu kdo máte).
Nemusíte tedy samostatně svého dodavatele oslovovat.

Výměna zvonků budova B

přidáno: 30. 10. 2015 23:40, autor: Jaroslav Maňoušek

Jak bylo na schůzi dohodnuto, z důvodu neopravitelnosti nefunkčního původního systému jsme oslovili doporučené firmy pro výměnu zvonků – tabla u každého vchodu a domácích telefonů v budově B (na budově A byla tato výměna realizována již v minulosti) a předkládáme návrh realizace:


Alois Pospíšil APO, Lidická 6, 796 01 Prostějov:

Nabídnutá cena: viz přiložené ceníky resp. celkové rekapitulace za jednotlivé vchody.

Tabla mají stejný rozměr jako stávající, nebude tedy nutný žádný velký zásah do fasády. Domácí telefony budou mírně tvarově odlišné od současných. Jedná se o kvalitní systém v dobrém poměru cena-výkon.

Cena pro jednotlivé vchody se liší díky jinému počtu bytů na vchod.

Na tohoto dodavatele jsme dostali reference od jednoho člena našeho družstva.


Další postup:

  • Do 6.11.2015 včetně předejte případné námitky vůči vybranému dodavateli správcové K.Staňkové a M.Zedkové nebo D.Kovaříkové, Ing. J.Maňouškovi
  • Pokud bude vše bez připomínek, započne realizace výměny
  • Bude pak nutné zajistit přístup do jednotlivých bytů na budově B vzhledem k výměně domácích telefonů – termín výměny bude směřován na odpolední hodiny, kdy budete doma. Přesné termíny budou pak správcovou budovy B K. Staňkovou s vámi jednotlivě domluveny (stejně jako např. při revizi spalinových cest)


Daniela Kovaříková,  Jaroslav Maňoušek

Oprava balkonu blok A vchod 2

přidáno: 18. 10. 2015 23:26, autor: Jaroslav Maňoušek   [ aktualizováno 30. 10. 2015 23:37 ]

Tento týden (19  - 23.10) začne oprava balkonu  bloku A vchod 2, který je v nejhorším stavu.
Zbývající balkony bloku A (strana s garážemi) budou pravděpodobně opraveny na jaře.

Vymalování vchodů

přidáno: 15. 9. 2015 6:13, autor: Jaroslav Maňoušek   [ aktualizováno 18. 10. 2015 23:24 ]

Ve čtvrtek 10.9. bylo zahájeno malování vchodů.
Začínáme na bloku B postupně vchody 1-5,  potom bude následovat blok A vchody 1-3.
Potřebný čas na jeden vchod je cca 2 dny.

Před malováním je třeba vyklidit chodbu a společné prostory (kočárkárna popř. chodba ke sklepům podle typu vchodu).

Bezprostředně před malováním konkrétního vchodu vás bude vaše správcová informovat.

Aktualizace 19.10.2015:
Blok B (5 vchodů) je dokončen.
Blok A začne v nejbližších dnech, správcová bude vždy předem informovat.


Daniela Kovaříková
Jaroslav Maňoušek

Vymalování vchodů - návrh

přidáno: 24. 8. 2015 6:35, autor: Jaroslav Maňoušek

Vymalování vchodů

Jak bylo na schůzi dohodnuto, oslovili jsme doporučené firmy pro vymalování vchodů našich domů
a předkládáme návrh realizace:

Drdla Josef, Malířství-natěračství Brno
Nabídnutá cena: 5 635,- vč. DPH / vchod
Cena je kalkulována pro vchod bloku B tedy přízemí + 2 patra  včetně tmelení, broušení  a 2 nátěrů v bílé barvě

Na tohoto dodavatele jsme dostali výborné reference nezávisle od dvou našich družstevníků,
cena je v pořádku a je možné malovat během podzimu.
Dodavatel má vazbu na Jedovnice.


Někteří z vás požadovali nátěr v jíné než bílé barvě.
Toto řešení je možné, ale je nutná shoda všech obyvatel daného vchodu.
Pokud se Váš vchod shodne na odstínu barvy, oznamte to, prosím, Vašemu správci.

Dále se pokusíme najít řešení pro odolnější typ nátěru na citlivých místech
(zvonky, vypínače, přízemí pod schodištěm).

Další postup:
- Do konce týdne tj 28.8.2015 předejte případné námitky vůči vybranému dodavateli (Správcové, D.Kovaříková, J.Maňoušek)
- Do 15.9.2015 požadavky vchodů na jinou než čistě bílou barvu (Správcové)
- Během podzimu vymalování všech vchodů, začneme B1 -> B5, potom A1 -> A3 (přesné termíny vyvěsíme později)Daniela Kovaříková
Jaroslav Maňoušek

Členská schůze 06/2015

přidáno: 2. 6. 2015 21:49, autor: Jaroslav Maňoušek

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI  BD VESELEC
DNE   18.6.2015

Sál v Pohostinství V Chaloupkách

V 17.00 hod.

PROGRAM:
  • schválení nových stanov dle NOZ
  • volba představenstva
  • oprava zbývajících balkonů
  • další stav domu aj.Důležité upozornění:

Ke schválení nových stanov dle NOZ je nutná 100% účast členů družstva,  jinak nelze stanovy schválit, je tedy bezpodmínečně nutná účast každého ČLENA DRUŽSTVA.

V případě, že se schůze člen družstva nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, musí dát pro hlasování plnou moc pouze jinému členu družstva (viz níže).

Termín, do kdy jsou všichni členové povinni nahlásit, zda se schůze zúčastní nebo dají plnou moc je do 8.6.2015 včetně!!! a to paní Kateřině Staňkové za budovu B a paní Martině Zedkové za budovu A.

Kdo se schůze nezúčastní a nezplnomocní za sebe jiného člena družstva, nese náklady na marné svolání schůze!!!

Na schůzi je nutné si s sebou vzít svůj platný občanský průkaz.Vysvětlení a navrhovaný postup:


Vzhledem k nově přijatému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích jsou bytová družstva povinna uvést stávající stanovy do souladu s platnou právní úpravou. Ke schválení nových stanov dle NOZ je nutná 100% účast členů družstva,  jinak nelze stanovy schválit, je tedy bezpodmínečně nutná účast každého ČLENA DRUŽSTVA.

V případě, že se schůze člen družstva nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, musí dát pro hlasování plnou moc pouze jinému členu družstva.
Plnou moc nelze dát tomu, kdo není člen družstva (toto platí například i v případě, že v bytě bydlí například manželský pár a členem družstva je jen manžel – pak manželka nemůže na schůzi hlasovat, ani být zplnomocněna,  byť bydlí ve společném bytě). Manželé, kteří jsou oba členy družstva mají jeden hlas.

Pro vystavení plné moci je nutné uvést své iniciály, tj. jméno a příjmení, r.č. a bydliště a jméno a příjmení, r.č. a bydliště zmocněnce.


Pro zjednodušení a urychlení navrhujeme tyto zplnomocněnce, jejichž iniciály má již k dispozici JUDr.Vladimíra Zukalová-Šůstková:
Daniela Kovaříková
Ing. Jaroslav Maňoušek
Martina Zedková   


Plné moci vám vystaví po předchozí domluvě - přednostně přes e-mail, pokud jinak nelze, tak telefonicky:    
JUDr. Vladimíra Zukalová-Šůstková
Zahradní 676, Jedovnice   
e-mail: zukalova@post.cz
tel.: 602 872 865 

Nové stanovy jsou vyvěšeny na nástěnkách a rovněž jsou přístupné zde.
Případné dotazy ke stanovám prosím směřujte do 8.6.2015 na paní JUDr. Vladimíru Zukalovou-Šůstkovou na e-mailovou adresu: zukalova@post.cz

Dovolujeme si požádat o zodpovědný přístup k tomuto hlasování, neboť schůze se musí zúčastnit pan notář, který na tuto schůzi jede kvůli nám a musíme jeho účast, kterou nám ukládá zákon, také řádně zaplatit. Stačí neúčast i jednoho člena družstva a bude vše zbytečné a budeme muset znovu svolávat schůzi s účastí notáře a tím vzrostou další náklady.

Pokud tedy víte, že se schůze nebudete moci zúčastnit, zajistěte neodkladně u paní JUDr. Zukalové-Šůstkové PLNOU MOC.

   

Děkujeme za pochopení a účast
Daniela Kovaříková
Ing. Jaroslav Maňoušek
Martina Zedková


Návrh stanov družstva

přidáno: 1. 8. 2014 5:41, autor: Jaroslav Maňoušek   [ aktualizováno 2. 6. 2015 21:25 ]

Vzhledem k nově přijatému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích jsou bytová družstva povinna uvést stávající stanovy do souladu s platnou právní úpravou.
Návrh stanov družstva dle nového občanského zákoníku je uložen níže.
S dotazy a připomínkami se prosím obracejte do 8.6.2015 na JUDr. Vladimíru Šůstkovou zukalova@post.cz.

Členská schůze zrušena

přidáno: 26. 6. 2014 8:29, autor: Jaroslav Maňoušek   [ aktualizováno 26. 6. 2014 8:32 ]

Z důvodu nedostatečné účasti je členská schůze plánovaná na 26.6.2014 zrušena.

1-10 of 37