ตั้งค่าหน้าเพจ

การตั้งค่าหน้าเพจ
    เมื่อเราสร้างหน้าเพจและใส่รายละเอียดแล้ว ให้ตั้งค่าหน้าเพจทุกครั้ง เพื่อให้มีเมนูไปปรากฏในกลุ่มเมนู ทำให้ผู้ชมเว็บสามารถคลิกเข้ามาที่หน้าเพจนั้นๆ ได้
 • สร้างหน้าเพจ ใส่รายละเอียด บันทึกเพจ
 • ไปที่รูปฟันเฟือง เลือกเมนู การตั้งค่าหน้าเว็บ
 • การตั้งค่าหน้าเว็บ ตั้งค่าดังนี้
  • ( / ) แสดงชื่อหน้าเว็บ
  • (/ ) แสดงลิงก์ไปหน้าเว็บย่อย
  • (   ) อนุญาตให้มีไฟล์แนบ * ไม่ควรอนุญาตเดี๋ยวเพราะอาจจะโดนไวรัส
  • (   ) อนุญาตให้ใส่ความคิดเห็น * ขึ้นอยู่กับเจ้าของเพจว่าจะอนุญาตให้ผู้ชมโพสแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจนั้นๆ ได้หรือไม่ หากอนุญาตจะปรากฏดังภาพ (อยู่ล่างสุดของเพจนั้นๆ)
 • แสดงหน้านี้ในแถบด้านข้าง
  • หากเราสร้างกลุ่มเมนูไว้ล่วงหน้า จะปรากฏกลุ่มเมนูให้เราเลือก ให้เลือกตามกลุ่มเนูที่เราต้องการ
 • คลิกปุ่ม บันทึก