สร้างกลุ่มเมนู

การสร้างกลุ่มเมนู

ข้อดีของการสร้างกลุ่มเมนู 
 • แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่
 • ง่ายต่อการเข้าชมเนื้อหา
 • หากเราสร้างกลุ่มเมนูไว้ เมื่อสร้างเพจใหม่ แล้วตั้งค่าหน้าเว็บเพจ จะมีช่องให้เราเลือกกลุ่มเมนูนั้น เมื่อบันทึกเพจแล้ว จะปรากฏลิงก์ไปเพจนั้นที่กลุ่มเมนูโดยอัตโนมัติ 
 • ชื่อลิงก์ที่ปรากฏในกลุ่มเมนู คือชื่อของหน้าเพจนั่นเอง
สร้างกลุ่มเมนู
 • คลิกเลือกที่รูปฟันเฟือง (มุมบนขวา)
 • เลือกแก้ไขการออกแบบไซต์
 • ที่ Sidebar ด้านบนสุดของเมนูฝั่งซ้ายมือ
 • คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มเมนู
 • เลือกเมนูแบบ การนำทาง คลิก เพิ่ม
 • จะปรากฏแถมเมนูการนำทางที่ส่วนล่างสุดของกลุ่มเมนู
 • ดับเบิลคลิกที่ การนำทาง
 • ตั้งชื่อกลุ่มเมนู
 • หากเป็นเมนูประเภทใส่ link เพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ให้เลือก เพิ่ม URL
 • คลิกปุ่ม ตกลง
 • จะปรากฏกลุ่มเมนูที่เราตั้งขึ้น
 • ให้สร้างกลุ่มเมนูให้ครบทุกหมวดหมู่ที่เราต้องการนำเสนอใน site
 • จากตัวอย่างไซต์แห่งนี้ จะมีกลุ่มเมนูหลายกลุ่ม
  • กลุ่มเมนู ครูฎายิน สำหรับใส่เรื่องราวส่วนตัว
  • กลุ่มเมนู Gmail สำหรับเรื่องเกี่ยวกับ Gmail
  • กลุ่มเมนู Google site สำหรับเพจความรู้เกี่ยวกับการสร้าง  site 
  • กลุ่มเมนู ตกแต่ง site สำหรับเพจความรู้เกี่ยวกับตกแต่ง site
  • กลุ่มเมนู Banner สำหรับใส่ลิงก์ประเภทรูปภาพ เพื่อเปิดไปยัง website ต่างๆ
 • จากตัวอย่าง site ที่สร้างจากเทมเพลตชื่อ DayinFacebookTemplate
  • กลุ่มเมนู ครู............ สำหรับใส่เรื่องราวส่วนตัวของเจ้าของ site
  • กลุ่มเมนู รายวิชา สำหรับครูที่สอนหลายรายวิชา นักเรียนจะได้เลือกดูได้แต่ละรายวิชา
  • กลุ่มเมนู ใบความรู้ สำหรับใส่ใบความรู้
  • กลุ่มเมนู ใบงาน สำหรับใส่ใบงาน
  • กลุ่มเมนู ไปราชการ/กิจกรรม สำหรับให้ครูสร้างหน้าเพจเพื่อเก็บข้อมูลการไปราชการ การอบรม การประชุมของตนเอง
  • กลุ่มเมนู Link ใส่ลิงก์เพื่ิอไป website เกี่ยวกับโรงเรียน
  • กลุ่มเมนู Banner สำหรับใส่ลิงก์ประเภทรูปภาพ เพื่อเปิดไปยัง website ต่างๆ