สมัคร Gmail

สมัครอีเมลของ Gmail.com 
(หากมีแล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้)
  • เปิดเว็บไซต์ https://www.google.com/gmail
  • กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
  • การตั้งชื่อที่อยู่ของเมลตนเอง ควรเป็นชื่อเฉพาะที่คาดว่าจะไม่ซ้ำกับคนอื่น
  • การตั้งพาสเวิร์ด ควรมีทั้ง อักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ อยู่ด้วย ที่สำคัญ ต้องจดเอาไว้ด้วยนะคะ
  • หมายเลขโทรศัพท์ ใน บางกรณี ระบบอาจส่ง sms บอกรหัสปลอดภัยมาทางโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ เมื่อได้รับแล้วให้นำรหัสมากรอกในขั้นตอนการสมัครค่ะ (บางกรณีจะไม่มี sms มาค่ะ)
  • หากสมัครเรียบร้อย ระบบจะนำท่านเข้าสู่ "กล่องจดหมาย" นั่นคือเสร็จทุกขั้นตอนแล้วค่ะ