ใส่รูปโปรไฟล์ภาพหัวเว็บ

การใส่รูปโปรไฟล์ในภาพหัวเว็บ

ภาพที่ดาวน์โหลดมา


สิ่งที่ต้องทำ


ภาพสำเร็จพร้อมที่จะเปลี่ยนภาพหัวเว็บการทำภาพโปรไฟล์
สิ่งที่ต้องเตรียม
โปรแกรม : PhotoScape

 • เปิดโปรแกรม PhotoScape
 • เลือกเมนู แก้ไขภาพ


 • เลือกภาพตนเองจากโฟลเดอร์ซ้ายมือ
 • เลือกแถบ ตัดภาพ/การตัดภาพอิสระ
 • ใช้เม้าส์ลากส่วนที่ต้องการ
 • คลิกปุ่ม ตัดภาพ


 • เลือกแถบ หน้าหลัก
 • เลือก ย่อ/ขยาย
  • เลือก ลดด้านยาว : 200px


 • เลือกใส่กรอบภาพตามต้องการ
 • คลิกปุ่ม บันทึก / บันทึกเป็น
  • เลือกที่เก็บภาพ
  • ตั้งชื่อภาพ
  • คลิกปุ่ม Save
การนำภาพโปรไฟล์ใส่ในภาพหัวเว็บ

 • เปิดโปรแกรม PhotoScape
 • เลือกเมนู แก้ไขภาพ
 • เปิดภาพหัวเว็บที่ดาวน์โหลดมา
 • เลือกแถบ เพิ่มวัตถุ


 • คลิกที่ภาพวิวสีเขียว 
 • เลือก ภาพถ่าย 


 • เลือกภาพโปรไฟล์ที่ทำเสร็จแล้ว
 • คลิกปุ่ม open


 • คลิกปุ่ม ตกลง

 • วางภาพโปรไฟล์ในตำแหน่งที่ต้องการ


อย่าเพิ่งบันทึกนะคะ...ลืมพิมพ์ข้อความค่ะ

 • ยังอยู่ที่แถบ เพิ่มวัตถุ
 • เลือก T เพื่อพิมพ์ข้อความ
 • จะมีกล่องตัวอักษร
  • พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
  • เลือกแบบอักษร
  • เลือกขนาด (สามารถย่อ/ขยายได้ที่หลัง)
  • เลือกสีตัวอักษร
 • คลิกปุ่ม ตกลง
 • เสร็จแล้วค่ะ...บันทึกได้ ^^
 • คลิกปุ่ม บันทึก / บันทึกเป็น
  • เลือกที่เก็บภาพ
  • ตั้งชื่อภาพ
  • คลิกปุ่ม Save


เพียงเท่านี้..เราก็ได้ภาพหัวเว็บที่มีโปรไฟล์ของเราแล้ว
เราก็เปลี่ยนภาพหัวเว็บได้เลยค่ะ ^^