เปลี่ยนภาพหัวเว็บ

การเปลี่ยนภาพหัวเว็บ

    ขนาดของภาพหัวเว็บต้องสัมพันธ์กับความกว้างของ site ด้วยนะคะ เช่น site นี้กว้าง 1200px ก็ควรทำภาพที่มีขนาดกว้าง 1200px ส่วนความสูงก็แล้วจะเห็นเหมาะสม ในตัวอย่างที่จะแนะนำนี้ ภาพหัวเว็บมีความกว้าง 1200px และสูง 321px

ตัวอย่างภาพหัวเว็บ
กว้าง 1200px สูง 321px


 • Login เข้าระบบ ด้วย account ของ google/gmail
 • ไปที่รูปฟันเฟือง
 • เลือกเมนู แก้ไขการออกแบบไซต์

 • คลิกเลือกที่ส่วนหัวของไซต์


 • ใส่ความสูงของภาพหัวเว็บ (ในตัวอย่างภาพสูง 321px)
 • คลิกปุ่ม ตกลง • ไปที่รูปฟันเฟือง
 • เลือกเมนู การจัดการไซต์

 • เลือกเมนู "ธีม สี และแบบอักษร"
 • เมนู ส่วนหัวของไซต์ / พื้นหลัง / คลิกเพื่อเลือกภาพ


 • เลือกภาพที่ต้องการ
 • คลิกปุ่ม open


 • ที่เมนู ตัวเลือก ตั้งค่าตามภาพ


 • เสร็จแล้วอย่าลืมคลิกปุ่ม บันทึก