เปลี่ยนฟอนต์ให้ site

            Google มีบริการ Google font ให้เราได้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย  ซึ่งเรานำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น  Wordpress , Website , Google site เป็นต้น ฟอนต์ภาษาไทยนั้นจะมีให้เราเลือก 12 รูปแบบค่ะ  
   • เลือกแบบอักษรได้ที่ https://fonts.google.com
   • เลือกภาษาไทยค่ะ


        เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ใน google site ของเราได้ง่าย ตามภาพค่ะ
  • Login เข้าระบบ ด้วย account ของ google/gmail
  • ไปที่รูปฟันเฟือง
  • เลือกเมนู "การจัดการไซต์"


  • เลือกเมนู "ธีม สี และแบบอักษร"
  • ที่ธีมของเรา เลือกเมนู "ทั้งหน้า"
  • เลือกแบบอักษร
  • เลือกเมนู "ข้อความ"
  • กดปุ่ม "บันทึก"
  • ที่เมนูแบบอักษร เลือกแบบอักษรตามที่ต้องการค่ะ
  • เพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟอนต์ตามต้องการแล้วค่ะ
* Site นี้ใช้ฟอนต์ Taviraj ค่ะ *