แทรกรูปภาพ

 • การแทรกภาพ ทำได้ดังนี้
  • เลือกเมนู "แทรก"
  • เลือก "รูปภาพ"

 • ถ้าภาพอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกเมนู "อัพโหลดภาพ"
 • ถ้าหากอยู่บนเว็บไซต์ ให้ก็อปปี้ที่อยู่ภาพ แล้ววางไว้ที่เมนู "ที่อยู่เว็บ (URL)"
 • คลิ๊กปุ่ม "ตกลง"


 • ถ้าภาพแสดงผลใหญ่เกินไป สามารถเลือกที่ปุ่ม "100%"
 • ถ้าภาพแสดงผลเล็กเกินไป สามารถเลือกที่ปุ่ม "ต้นฉบับ"
 • อย่าลืม "จัดกลาง" หน้าด้วยนะคะ
 • เสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "บันทึก"
<