สร้าง webpage

การสร้าง webpage
  • เลือกที่ปุ่ม "สร้างหน้า" ตามภาพ

  • ทำตามขั้นตอนในภาพ
    • ตั้งชื่อหน้าเว็บเพจเป็นภาษาไทย
    • วางตำแหน่งไว้ที่ "หน้าแรก"
    • เลือกตำแหน่ง "หน้าแรก"
    • คลิ๊กปุ่ม "สร้าง"