สร้าง google site

การสร้าง Google Site
  • สามารถสร้างไซต์ของตนเอง โดยเข้าไปที่  https://sites.google.com
  • log in เข้าระบบด้วยบัญชีอีเมล์ของ gmail.com
  • เลือกปุ่ม "สร้าง"
  • สร้าง Sites ในแบบคลาสสิก  • เลือก "แม่แบบว่างเปล่า"
  • ตั้งชื่อไซต์ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  *ข้อแนะนำ : ควรเป็นชื่อเฉพาะที่คาดว่าจะไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น 
  • เลือกธีมตามต้องการ (เลือกภายหลังได้-เลือกแล้วเปลี่ยนได้ตลอดเวลา)
  • ติ๊กเครื่องหมาย "ถูก" หน้าช่อง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
  • หากทำถูกทุกขั้นตอน โปรแกรมจะนำเข้าสู่เว็บไซต์ของตนเอง
  • หากยังไม่ถูกขั้นตอน โปรแกรมจะนำกลับสู่หน้าเดิม ต้องตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง