การเปลี่ยนภาษาของ google และ gmail

การเปลี่ยนภาษาของ gmail

        กล่องจดหมายของ gmail บางครั้งจะเป็นภาษาอังกฤษ อาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน เราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของ gmail ให้เป็นภาษาตามที่เราตั้งการ
  • เข้าบัญชี gmail ของตนเอง
  • ไปที่รูปฟันเฟือง เลือก การตั้งค่า
  • เลือกภาษาที่ต้องการ
  • บันทึก


การเปลี่ยนภาษาของ google