ความกว้างของไซต์

          ปกติเว็บไซต์ของเราจะแสดงผล "เกือบเต็มหน้าจอ" บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า เว็บไซต์ของเรากว้างเกินไป โดยเฉพาะหากเข้าชมเว็บไซต์จากจอภาพที่มีขนาดใหญ่ เราสามารถกำหนดความกว้างของเว็บไซต์ได้เองตามความเหมาะสมและสวยงามค่ะ
  • ที่รูปฟันเฟือง
  • เลือกเมนู "แก้ไขการออกแบบไซต์" (Shift+L)
  • ที่เมนูด้านบน "กำหนดเอง" ให้ใส่ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ โดยใช้หน่วยเป็น px (pixel) 
  • แนะนำความกว้างที่ 1200px ค่ะ (เว็บไซต์นี้กว้าง 1200 px)
  • จากนั้นบันทึกความเปลี่ยนแปลง
  • เพียงเท่านี้ก็จะได้ไซต์ที่มีความกว้างตามต้องการแล้วค่ะ