"เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันลูกศิษย์ตัวน้อย"
ครูฎายิน ลีลาม.4-5-6 ส่งงานวันสุดท้าย 28 ก.ย.2560
ม.4-5-6 ส่งสมุด (ที่มีความรู้จากเทอมนี้) ให้เพิ่ม 5 คะแนน..สดๆ !!
ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง html
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TjD85af0oxk&feature=youtu.be" target="_blank">คลิปงานกลุ่มที่ 3</a>