Bán đồ vệ tinh

Định vị các dự án trên bán đồ
Thành Phố Biển Nha Trang
http://wikimapia.org/#lat=12.2524502&lon=109.1745758&z=12&l=38&m=b
Đất 10.000 m2 Nằm tại Phạm Văn Đồng
http://wikimapia.org/#lat=12.2977392&lon=109.2111397&z=16&l=38&m=b
Đất 2.100 m2 Nằm tại Phạm Văn Đồng
http://wikimapia.org/#lat=12.2704305&lon=109.204976&z=18&l=38&m=b
Khu đô thị Phước Long
http://wikimapia.org/#lat=12.2162554&lon=109.1807556&z=15&l=38&m=b
Biệt thự Ocean hill, biệt thự biển vĩnh hoà Nha Trang
http://wikimapia.org/#lat=12.2992277&lon=109.2143798&z=16&l=38&m=b
Ocean view , An Viên, Anh NguyễnNha Trang
http://wikimapia.org/#lat=12.2001486&lon=109.2089939&z=15&l=38&m=b
Quê Hương Tôi (Nhà Tân Vinh - Xóm 4 Hưng Yên Nam - Hưng Nguyên - Nghê An)
http://wikimapia.org/#lat=18.7524636&lon=105.5983543&z=15&l=38&m=b
Comments