Úvod do zpracování a analýzy dat

Úvod do zpracování a analýzy dat je volitelný kurz pro studenty Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v letním semestru 2012/2013 (KI/0167)

Termíny seminářů

Vždy od 16:00 do 19:00 v  CN130
  • 13. 3. Data scraping + skladování a základní zpracování dat 
  • 27. 3. Vizualizace dat (principy, příklady, nástroje) 
  • 10. 4. Základy práce s linked data (RDF, Turtle, SPARQL, Silk) 
  • 24. 4. Praktické využití otevřených dat, byznys modely 

Hashtag: #datovaskola