ליגת בתי הכנסת מודיעין תשע"ב

ברכות לקהילת השמשוני לרגל זכיית באליפות
ליגת בתי הכנסת לשנת תשע"ב

מוצאי שבת, פרשת בשלח
עם חשמונאים בגמר? עלינו הלך...

אולי דווקא נס הקריעה של ים סוף
הפעם להם יכה בפרצוף?!

השבת נקראה גם "שבת שירה"
אז החלטנו ללכת בגישה ישירה:

כל שחקן זכה לקבל "מי שברך"
כנראה זה יעיל מחיוך או מפרח...

הולך להיות כאן ערב גדול
אז לבשנו חולצות בצבע כחול

במקום The Voice, מתחת לשמיכה
הגענו כולנו לעידוד ותמיכה

מה שעשה את ההבדל והשוני
(לא היה זה הפעם רועי שרוני)

לנו אין כוכב בולט כאן בשבט
רק קהל אוהדים ועבודה של הצוות
Comments