Przydatne linki

Nazwa strony

Krótki opis

Holenderskie Kuratorium Oświaty

http://www.onderwijsinspectie.nl/home

Dutch Inspectorate of Education (Holenderskie Kuratorium Oświaty) odpowiada za kontrolę i wizytacje szkół i innych instytucji oświatowych. 

Holenderski Instytut Rozwoju Programów

http://www.slo.nl/primair/themas/opbrengstgericht/

SLO to instytucja zajmująca się rozwojem programów nauczania, dążąca do zbliżenia kontekstu badawczego, programowego oraz praktycznego. Praca z danymi jest jednym głównych obszarów zainteresowania Instytutu. 

Ministerstwo Edukacji w Holandii

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Strona rządowa zawierająca wykaz publikacji programowych związanych z pracą z danymi.

Instytut Rozwoju Jakości i Doskonalenia

http://www.iqb.hu-berlin.de/

Główne cele IQB to dalszy rozwój, operacjonalizacja, standaryzacja oraz badania standardów oświatowych w bliskiej współpracy z władzami poszczególnych landów federalnych oraz uznanymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami działającymi w obszarze edukacji szkolnej.

Sieć Empirycznego Rozwoju Edukacji

http://www.emse-netzwerk.de/

 

EMSE to konferencja dla profesjonalistów, poświęcona procesom doskonalenia szkoły w oparciu o empirycznie sprawdzone dane. Efektem cyklicznych konferencji są interesujące publikacje na temat opartych o empiryczne przesłanki projektów zabezpieczania i podnoszenia jakości w szkole.  

Periodyk dotyczący Pedagogiki Empirycznej

http://www.vep-landau.de/ZeitschriftEmpirischePaedagogik.htm

Niemiecki periodyk internetowy, zajmujący się publikacją artykółów z obszaru pedagogiki, socjologii, psychologii oraz badań nad językami obcymi.  

Periodyk dotyczący Badań Edukacyjnych http://www.bildungsforschung.org

Niemiecki periodyk internetowy z możliwością wyszukiwania publikacji z obszaru edukacji.  

Niemiecki Portal Edukacyjny

http://www.fachportal-paedagogik.de/

Baza danych literatury naukowej poświęconej zagadnieniom pedagogicznym prowadzona przez DIPF (Instytut Badań i Informacji Oświatowych im. Lebniza).  

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Polsce

http://www.cke.edu.pl/

Instytucja odpowiedzialna za system egzaminów zewnętrznych w Polsce, publikuje aktualne raporty na temat wyników uczniów w Polsce.  

Instytut Badań Edukacyjnych w Polsce

http://www.ibe.edu.pl/

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badania ogólne i stosowane oraz przygotowuje opinie eksperckie dla celów polityki i praktyki edukacyjnej. Instytut publikuje Raport o stanie edukacji w Polsce, zawierający obszerne dane oświatowe. 

ERIC

http://www.eric.ed.gov/

Centrum Informacyjne Zasobów Oświatowych - strona rządu federalnego USA gromadząca publikacje na temat zasobów oświatowych.  

Centrum Informacyjne Zasobów Oświatowych http://ies.ed.gov/ncee/wwc/

Strona prowadzona przez amerykański Instytut Nauk Oświatowych jako "centralne, sprawdzone źródło naukowo sprawdzonych praktyk dydaktycznych".  

Amerykański Instytut Nauk Oświatowych

http://ies.ed.gov/pubsearch/

Instytut Nauk Oświatowych (USA) wyszukiwarka publikacji, obejmująca zasięgiem 10 regionalnych pracowni oświatowych.  

University of Texas w Austin http://edadmin.edb.utexas.edu/datause/index.htm

Wydział Administracji Oświatowej na University of Texas at Austin, strona zawierająca publikacje z zakresu edukacji, założona przez Głównego Inspektora Danych Jeffrey'a Wayman'a.  

Południowo-wschodnie Centrum Rozwoju Edukacji http://www.sedl.org/

Prywatna korporacja non-profit, zajmująca się obszarem badawczo-rozwojowym oraz upowszechnianiem informacji oświatowych, z siedzibą w Austin (Teksas, USA). 

Sieć Działania RTI

http://www.rtinetwork.org/

Program prowadzony przez Krajowe Centrum dla Osób z Problemami w Uczeniu się (USA). 

IDEA Partnership http://www.ideapartnership.org/journals.cfm

Prace partnerstwa IDEA odzwierciedlają wspólne wysiłki ponad 55 organizacji krajowych, instytutów oferujących wsparcie techniczne oraz innych instytucji na szczeblu stanowym i lokalnym. Po kliknięciu "MANY VOICES" otrzymujemy dostęp do setek artykułów i cytatów z periodyków internetowych i innych publikacji. 

Promising Practices Network http://www.promisingpractices.net

Strona korporacji RAND, której celem działalności jest "dostarczanie wiarygodnych i udokumentowanych informacji na temat działań prowadzących do poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i rodzin".