Kim jesteśmy?
Universiteit Twente (Uniwersytet w Twente) jest uczelnią wyższą oferującą wykształcenie akademickie w szeregu różnych dziedzin. Prowadzi także szeroko zakrojoną działalność badawczą, od badań w obszarze edukacji przez administrację publiczną po fizykę stosowaną i technologie biomedyczne. 

Czym się zajmujemy?
Działalność Universiteit Twente oparta jest na trzech głównych filarach: edukacji, badaniach i waloryzacji. Poprzez waloryzację rozumiemy komercyjny transfer wiedzy oraz transfer innowacji do społeczeństwa. Dokładamy starań by osiągnąć jak najlepsze wyniki we wszystkich trzech obszarach gdyż wierzymy, że talent przyciąga talent. Universiteit Twente znany jest z badań prowadzonych w obszarze zastosowań innowacyjności w sektorze edukacji. Za udział w realizacji Projektu datauseproject odpowiada Wydział Programów Nauczania oraz Innowacyjności w Edukacji (Department of Curriculum Design & Educational Innovation – CD&EI). Pracownicy tego wydziału są, między innymi, specjalistami w dziedzinie procesów podejmowania decyzji w oparciu o dane. Odpowiadają także za przygotowywanie projektów badawczych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Więcej dowiedzieć się można na stronie www Wydziału: http://www.utwente.nl/gw/co/en/

Dlaczego uczestniczymy w projekcie?
Przedmiotem naszych badań jest między innymi wspieranie szkół w efektywnym wykorzystaniu danych takich jak, wyniki testów, wyniki badań ankietowych czy też badań dot. środowiska uczniów. Jesteśmy zaangażowani w projekty wspierające szkoły w pracy z danymi, m.in.. poprzez zachęcanie do tworzenia szkolnych zespołów ds. danych (składających się np. z nauczycieli i przedstawicieli kierownictwa szkoły, którzy współpracują w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych poprzez gromadzenie i analizę danych, identyfikację przyczyn tych problemów oraz dążąc w ten sposób do podnoszenia jakości kształcenia). Uczestniczymy w projektach pracy z danymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jesteśmy założycielem i przewodniczącym międzynarodowej sieci poświęconej pracy z danymi: http://www.icsei.net/icsei2011/datausenetwork

 

Kim Schildkamp, University of Twente

Kim Schildkamp posiada znaczące doświadczenie badawcze w sektorze edukacji. Jej główne zainteresowania badawcze wiążą się z wykorzystaniem danych edukacyjnych na rzecz doskonalenia szkoły, w szczególności w kwestii pomocy szkole w efektywnej pracy z danymi. Przykładowo, jeden z projektów, w który jest aktualnie zaangażowana, koncentruje się na wsparciu dla zespołów składających się z nauczycieli oraz kierownictwa szkoły we wspólnej pracy z danymi na rzecz doskonalenia szkoły. Jakość jej osiągnięć potwierdzają liczne nagrody, m.in. nagroda Fullbrighta czy AERA. Koordynowała prace badawcze w dziedzinie pracy z danymi, opublikowała kilkanaście artykułów w recenzowanych żurnalach branżowych, brała także czynny udział w konferencjach. Przykładowe publikacje:
  • Schildkamp, K., Visscher, A. J., & Luyten, H. (2009). The effects of the use of a school self-evaluation instrument. School Effectiveness and School Improvement, 20(1), 69-88. 
  • Schildkamp, K., & Teddlie, C. (2008). School Performance Feedback Systems in the USA and in the Netherlands: A comparison. Educational Research and Evaluation, 14(3), 255-282. 
  • Schildkamp, K.., & Kuiper, W (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26(3), 482-496.

Jest założycielką i przewodniczącą międzynarodowej sieci poświęconej pracy z danymi: http://www.icsei.net/icsei2011/datausenetwork

Bliższe informacje: http://www.utwente.nl/gw/co/en/Employees/Scientific%20staff/Schildkamp_ENG.doc/