Kim jesteśmy?
Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), jest niezależną organizacją non-profit, której zadaniem jest działanie na rzecz podnoszenia wyników nauczania w szkołach. Skupiamy w naszej organizacji ponad 5.600 szkół i innych instytucji. Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja charytatywna.

Czym się zajmujemy?
Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów do wprowadzania nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania i uczenia się oraz dzielenia się tymi rozwiązaniami, pomagamy szkołom w podnoszeniu standardów pracy i osiąganych wyników. W praktyce można stwierdzić, że to dyrektorzy i nauczyciele opracowują, wdrażają nasze rozwiązania i kontynuują nasze działania.

Bliższe informacje na temat działalności SSAT dostępne są na stronie www naszej organizacji: http://www.ssatrust.org.uk

Dlaczego uczestniczymy w projekcie?
Opracowany przez nas program z zakresu pracy z danymi ‘Data Enabler’ funkcjonuje w znacznej ilości angielskich szkół średnich. Działania te dają nam możliwość zaangażowania się w kolejne inicjatywy w dziedzinie wykorzystania danych do podnoszenia standardów. Nasza działalność jest uznana przez społeczność międzynarodową, jesteśmy Centrum Doskonałości w dziedzinie pracy z danymi. Jesteśmy gotowi zarówno dzielić się naszymi doświadczeniami jak i uczyć się od innych. Bliższe szczegóły na temat programu ‘Data Enabler’ znajdują się na stronie: http://www.ssatrust.org.uk/dataenabler
 

Colin Logan, Specialist Schools and Academies Trust

Colin Logan pracuje od niedawna w SSAT jako Dyrektor Oddziału ds. Danych. Wcześniej pracował przy tworzniu ogólnonarodowych strategii w zakresie wsparcia szkół w pracy z danymi wynikowymi uczniów. Colin będzie kierował programem Data Enabler, w ramach którego ponad 1.400 szkół korzysta z narzędzi internetowych SSAT, umożliwiających analizę danych szkolnych w odniesieniu do krajowych standardów. Colin specjalizuje się w procesach doskonalenia szkoły oraz pracy z danymi.                                       

 

John Spradbery, Specialist Schools and Academies Trust

Doświadczenia Johna w pracy na stanowiskach kierowniczych obejmują funkcję zastępcy dyrektora (w trzech instytucjach związanych: ze środowiskiem rodzin defaworyzowanych, wieloetnicznym oraz na terenie zamożnych gmin wiejskich). John pracował też jako dyrektor szkoły w dużym ośrodku miejskim. Przez ostatnie lata John współpracuje z SSAT w charakterze doradcy i niezależnego konsultanta, współpracując przy organizacji konferencji regionalnych oraz przy realizacji programu Data Enabler.