Kim jesteśmy

Public Consulting Group (PCG) jest globalną firmą doradczą zatrudniającą ponad 800 specjalistów w 31 biurach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. Od blisko 25 lat PCG wspomaga instytucje rządowe oraz regionalne w efektywnych zarządzaniu dostępnymi zasobami, wypełnianiu celów statutowych oraz nieustannym podnoszeniu jakości pracy. Eksperci PCG służą sprawdzoną metodologią konsultingową, doświadczeniem merytorycznym oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dostosowanymi do potrzeb sektora publicznego.


Czym się zajmujemy

PCG wspiera instytucje sektora publicznego służąc doświadczeniem w dziedzinie edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej oraz rozwiązań technologicznych. Naszą misją jest osiąganie najlepszych wyników, budowanie trwałych relacji z partnerami oraz dostarczanie klientom usług o najwyższej jakości. Jesteśmy przekonani, że naszą pracą jest nieprzerwane tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów. W celu uzyskania bliższych informacji o naszej działalności zapraszamy na stronę: www.pcgeu.com


Dlaczego uczestniczymy w projekcie
Specjaliści PCG posiadają doświadczenie i możliwości, służące im we wspieraniu pracowników oświaty w doskonaleniu procesów podejmowania decyzji i osiąganiu wymiernych efektów w obszarze analizy danych edukacyjnych, odpowiedzialności szkół i nadzoru pedagogicznego oraz planowaniu ścieżki sukcesu ucznia. Celem PCG jest pozycja wiodącego dostarczyciela usług konsultingowych łączących najlepsze praktyki z dziedziny zarządzania z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i analitycznymi dla klientów w Polsce i całej Unii Europejskiej. Model działania PCG cechuje długoterminowe podejście, którego celem jest zwiększenie potencjału działania oraz poprawa wyników osiąganych przez uczniów poprzez tworzenie trwałych relacji i sieci partnerów z sektora oświatowego.

 

William Mosakowski, PCG

  
Bill Mosakowski założył PCG w 1986 roku, łącząc swe zainteresowanie działalnością biznesową z rosnącym doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i finansowym instytucji sektora publicznego. Firma szybko osiągnęła sukces rynkowy, zaś o jej rozwoju świadczy wzrost liczby pracowników z 3 osób do blisko 800, zatrudnionych w 31 placówkach w USA, Kanadzie i Polsce. Jako prezes i dyrektor wykonawczy PCG, Bill Mosakowski zajmuje się podejmowaniem strategicznych decyzji oraz bieżącym nadzorowaniem funkcjonowania firmy. Bill Mosakowski ukończył studia w Clark University specjalizując się w naukach politycznych, obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Clark University.

Colleen Burns, PCG

 
Colleen Burns pełni w PCG funkcję menadżera wykonawczego. Jej kompetencje obejmują wdrażanie zaawansowanych systemów zarządzania danymi edukacyjnymi, rozwój systemów analizy potrzeb, planowanie strategii podnoszenia jakości w szkołach, coaching dla kadry zarządzającej szkołami oraz zarządzanie zmianą. Colleen Burns jest również ekspertem w dziedzinie audytu działalności operacyjnej szkół oraz implementacji systemów mających na celu zmniejszenie liczby uczniów wykluczonych z systemu edukacyjnego. Posiada także wiedzę ekspercką z zakresu efektywnego zarządzania informacją na poziomie administracji rządowej i lokalnej. Colleen jest absolwentką Hamilton College (Bachelor of Arts), Yale University (Master of Business Administration) oraz Harvard University (Master of Education).

David Ronka, PCG

 
David Ronka zajmuje się w PCG przygotowywaniem programów doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej szkołami w zakresie wykorzystania danych edukacyjnych w celu poprawy wyników nauczania, wdrażaniem systemów zarządzania danymi edukacyjnymi oraz doradztwem w obszarze przygotowywania sprawozdań z analizy danych. David Ronka ukończył Harvard University (Master of Education), zaś w ramach szkoły letniej Harvard’s Data Wise prowadzi zajęcia w dziedzinie lepszego wykorzystania danych edukacyjnych dla pracowników oświaty z całego świata. Jest współautorem opracowań „Przykłady szkół wykorzystujących dane edukacyjne do podnoszenia jakości i wyników nauczania” (Boudett & Steele, 2007) oraz „Odpowiedzi na ważne pytania: Przywództwo edukacyjne” (Ronka, et al., 2008).

Christen Hunter, PCG

Christen Hunter posiada 14-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla instytucji sektora publicznego. Christen Hunter zajmuje się także wdrażaniem w szkołach informatycznych systemów zarządzania danymi oraz systemów procesów administracyjnych na potrzeby kadry zarządzającej, nauczycieli oraz uczniów. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje także liczne projekty w obszarze edukacji specjalnej, przygotowywanie interwencji pedagogicznych, indywidualnych planów nauczania i programów doskonalenia zawodowego. Christen Hunter jest również ekspertem w zakresie pracy z danymi edukacyjnymi w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz wyników nauczania. Ukończyła Furman University (Bachelor of Arts) oraz Ohio State University (Master of Public Administration).

Małgorzata Marciniak, PCG

Małgorzata Marciniak odpowiada za zarządzanie projektami, doradztwo dla instytucji edukacyjnych oraz programy szkoleń zawodowych dla pracowników oświaty. W pracy służy jej wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami edukacyjnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych. Obszary jej specjalizacji obejmują zarządzanie danymi, planowanie strategiczne oraz zarządzanie zmianą w instytucjach edukacyjnych. Pracuje nad doktoratem z dziedziny wykorzystania danych przez instytucje edukacyjne na rzecz poprawy wyników nauczania. Jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała również Komunikację Międzykulturową na uniwersytecie w Tampere (Finlandia) oraz Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Harvarda. Posiada międzynarodowy certyfikat Project Management Professional.


Aleksandra Mastalerz, PCG

Aleksandra Mastalerz odpowiada za kwestie organizacyjno-administracyjne oraz finansowe projektów realizowanych przez PCG Polska we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi. Posiada ona doświadczenie w koordynacji szkoleń, kierowaniu zespołem developerów IT oraz tworzeniu systemów informatycznych działających w e-środowisku. Jest absolwentką kierunku Business and Technology, International Faculty of Engineering na Politechnice Łódzkiej. Tytuł magistra inżyniera obroniła dogłębnie analizując temat e-learningu oraz Learning Management Systems. Była też studentką Copenhagen University College of Engineering, gdzie pracowała w międzynarodowym środowisku projektowym w ramach programu European Project Semester.