Kim jesteśmy?
Modern Didactics Center jest pozarządową organizacją non-profit działającą w sektorze edukacji dla dorosłych oraz organizacji szkoleń w miejscu pracy. MDC powstała w roku 1999 jako ośrodek międzyuczelniany, z inicjatywy Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Litewskiej Fundacji Społeczeństwa Otwartego.


Czym się zajmujemy?
Inicjujemy, przygotowujemy oraz koordynujemy projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym, opracowujemy nowe programy oraz kursy zarówno dla nauczycieli nauczania początkowego jak i w zakresie szkoleń zawodowych. Oferujemy różnego rodzaju programy szkoleniowe, tworzymy materiały metodyczne dla szkół, oferujemy usługi doradcze. Dzielimy się doświadczeniem w dziedzinie zarządzania projektami, strategii nauczania oraz uczenia się, planowania i ewaluacji lekcji, rozwoju społeczności szkolnej etc. Organizujemy także wizyty studyjne, seminaria, konferencje, szkoły letnie poświęcone zagadnieniom sektora edukacji, prowadzimy badania zagadnień związanych z rynkiem oświaty, publikujemy efekty prac projektowych. 


Dlaczego uczestniczymy w projekcie?
Nasze główne zainteresowania oraz pola działania dotyczą zagadnień współczesnych strategii nauczania i uczenia się. Koncepcja pracy z danymi jest czymś zupełnie nowym w szkołach litewskich, a nauczyciele nie są zaznajomieni ze związaną z tą tematyką metodologią. Stąd wynika potrzeba podjęcia kwestii upowszechnienia procesów gromadzenia, selekcji i wykorzystania danych w szkołach.

 

Daiva Penkauskiene, Modern Didactics Center

Daiva Penkauskiene jest dyrektorem Modern Didactics Center od 1999 roku. Ukończyła studia magisterskie w zakresie literatury i języka litewskiego (Uniwersytet Wileński, 1987) oraz zarządzania (University of Management and Economics & BI Norwegian School of Management, 2010). Pracowała zawodowo jako nauczyciel literatury i języka litewskiego w gimnazjum, prowadziła badania naukowe w instytutach badawczych, koordynowała projekty międzynarodowe w Litewskiej Fundacji Społeczeństwa Otwartego, wykładała na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Obecnie pracuje jako trener, konsultant i ekspert w dziedzinie rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, edukacji antykorupcyjnej, współczesnych strategii nauczania i uczenia się, zarządzania projektowego, metodyki i innych. Zajmuje się także badaniami naukowymi, jest autorką i współautorką licznych opracowań z dziedziny edukacji.

Lina Grinyte, Modern Didactics Center

Lina Grinyte posiada tytuł licencjata pedagogiki społecznej (Pedagogiczny Uniwersytet Wileński, 2004) oraz tytuł magistra socjologii (Pedagogiczny Uniwersytet Wileński, 2006). Jej doświadczenie zawodowe i specjalności obejmują: rozwój i realizację projektów krajowych i międzynarodowych, przygotowanie treści merytorycznych, raportowanie finansowe projektów i tworzenie raportów programowych, organizacja i przebieg przetargów otwartych. Lina pracuje również jako trener programu zarządzania projektami, konsultant i ekspert zarządzania projektami.


Asta Matonytė, Modern Didactics Center

Asta Matonytė jest asystentem koordynatorów projektów i programów realizowanych przez Modern Didactics Center od 2009 roku. Zdobyła licencjat z pedagogiki socjalnej (Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, 2010) a obecnie w ramach studiów magisterskich, studiuje administrację publiczną na Uniwersytecie Wileńskim, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politycznych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje: administracja projektów narodowych i międzynarodowych, tworzenie i organizacja badań ankietowych, administracja dokumentacją projektów i programów.