Kim jesteśmy?
Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (Instytut Zarządzania Informacją w Bremie – ifib) jest instytutem badawczo konsultingowym, działającym na zasadzie non-profit przy Uniwersytecie w Bremie. Główne obszary działalności Instytutu to technologie edukacyjne oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii przez instytucje publiczne (e-government). Działy zajmujące się tymi dziedzinami ściśle ze sobą współpracują przy realizacji wspólnych projektów. 

Bliższe informacje na temat ifib dostępne są na stronie www.ifib.de.Czym się zajmujemy i dlaczego uczestniczymy w projekcie?

Od roku 2003 ifib zajmuje się badaniami empirycznymi oraz formatywną ewaluacją stopnia wdrożenia technologii ICT przez instytucje publiczne. Dział technologii edukacyjnych Instytutu zrealizował serię projektów badawczych poświęconych procesowi pracy z danymi w szkołach, a obecnie współpracuje z Ministerstwami Edukacji poszczególnych landów na terenie Niemiec. ifib jest organizatorem pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej procesowi podejmowania decyzji w oparciu o dane, której efekty zostały następnie opublikowane. 
 

Andreas Breiter, ifib

Prof. Andreas Breiter zajmuje się na Uniwersytecie w Bremie procesem zarządzania informacją oraz technologiami edukacyjnymi. Od roku 2003 jest jednym z dyrektorów ifib oraz koordynatorem międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych pracy z danymi w szkołach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem metodologicznym w prowadzeniu badań empirycznych w instytucjach oświatowych (obserwacje, grupy fokusowe, badania ankietowe).

Louisa Karbautzi, ifib

Louisa Karbautzki, licencjat / M.A. (Magisterium) jest pracownikiem naukowym w ifib. Jej główny obszar badań to zjawisko przywłaszczania mediów, ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych i Web 2.0. Doświadczenie w metodach empirycznych w kontekście edukacyjnym zdobyła poprzez swój udzał w szeregu projektów w tej tematyce.
 

Emese Stauke, ifib

Inż. Emese Stauke jest pracownikiem naukowym w ifib. Koordynuje badania w ramach projektu poświęconego porównaniu procesów pracy z danymi w szkołach oraz wymagań systemów zarządzania informacją przy wykorzystaniu internetu (Niemcy, Holandia i Węgry).

Nasz RSS feed

RSS | ifib