O projekcie‎ > ‎

Promocja projektu

Partnerzy projektu DATAUSE podjęli szereg działań na rzecz szerzenia idei projektu podczas wydarzeń w kraju i za granicą (np. prezentacja projektu podczas spotkań, seminariów i konferencji, tworzenie sieci kontaktów, rozdawanie ulotek dot. projektu oraz prezentowanie jego założeń na slajdach PowerPoint). Lista najważniejszych z tych wydarzeń przedstawiona jest poniżej.


Polska - Public Consulting Group

 • EDU Trendy 2012 - jedne z największych targów edukacyjnych, organizowane 27-28 września 2012 w Warszawie. Projekt DATAUSE prezentowany był zarówno w trakcie seminarium towarzyszącego targom, jak i na stoisku targowym Public Consulting Group.  
 • Kongresy Zarządzania Oświatą organizowane przez OSKKO - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (24-26 września 2012, 9-11 marca 2012 oraz 21-23 września 2011). W wydarzeniach tych rokrocznie bierze udział ponad 1500 osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym. Jest to wspaniała okazja do promocji programu DATAUSE oraz nawiązywania współpracy ze specjalistami z sektora edukacji. Aby dowiedzieć się więcej, proszę wejść na stronę: http://www.oskko.edu.pl/.
 • XVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (21-23 września 2012) podczas której projekt DATAUSE był prezentowany  i promowany wśród uczestników konferencji (badaczy i specjalistów) z całego kraju. 
 • Prezentacja projektu DATAUSE na forum władz lokalnych i nauczycieli w Białogardzie w sierpniu 2012 r. Prezentacja miała na celu przygotowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym i szkołami, w ramach której w szkoły z Białogardu uczestniczyłyby w kursie DATAUSE. 
 • Seria prezentacji wśród szkół regionu łódzkiego dotyczących modelu pracy z danymi i możliwości jego wykorzystania w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w polskich szkołach (29 lutego-6 marca 2012).
 • Konferencje współorganizowane z partnerem Public Consulting Group - firmą LIBRUS (1 i 23 marca 2012), dostarczającą systemy i rozwiązania informatyczne wpierające pracę polskich szkół i jednostek samorządowych. Dzięki tej współpracy, PCG miało możliwość zaprezentowania efektów projektu DATAUSE przed użytkownikami systemów firmy LIBRUS.
 • Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły (19 i 26 stycznia 2012) – zjazd liderów i dyrektorów placówek szkolnych podjemujący tematykę aktualnych wyzwań jakie stoją przed radami pedagogicznymi. Więcej informacji na stronie http://konferencja.dyrektorszkoly.pl/azds/.
 • Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (23-25 września 2011), podczas której projekt DATAUSE został zaprezentowany gronu specjalistów z całego kraju (więcej informacji na http://www.ptde.org).
 • Edukacyjna Wartość Dodana (1-3 kwietnia 2011) – konferencja, w trakcie której przedstawiono projekt przed ponad 120 wizytatorami ds. ewaluacji oraz 16 przedstawicielami komisji egzaminacyjnych. Więcej informacji na stronie: www.ewd.edu.pl.

Niemcy - Institute for Information Management (ifib)

 • Prezentowanie projektu 25 osobowej widowni podczas sesji w ramach EMSE 2012.
 • Rozdawanie ulotek podczas EMSE 2012 (otrzymało je około 100 osób)
 • Informowanie o projekcie podczas spotkań z pracownikami ośrodka szkolenia nauczycieli w Bremen, w Niemczech w czerwcu 2011 roku (20 uczestników) oraz podczas “Medienbildungsmesse Hessen” we Frankfurcie i Main (1000 uczestników)
 • Publikacja komunikatu prasowego na stronie www.ifib.de informującego o rozpoczęciu projektu w listopadzie 2010 roku (600 wyświetleń), umieszczanie wpisów na blogu dotyczących uczestnictwa w EMSE 2012 w Berlinie w Niemczech i w ITEM 2012 w Bremen oraz wpisów na Tweeterze odnośnie udziału w konferencji DATAUSE w Wilnie na Litwie.
 • O projekcie wspomniano podczas spotkania “Sitzung der Gemischten Kommission der Ständigen Konferenz der Kultusminister“ w München w Niemczech, w listopadzie 2010 roku w którym uczestniczyło 30 osób, a także podczas prezentacji na narodowym kongresie "Netzwerk Medienkompetenzschulen Rheinland-Pfalz" w Main w Niemczech, w listopadze (600 uczestników).

Litwa - Modern Didactics Center
 • Umieszczanie linku do projektu na stronach internetowych wymienionych poniżej:
Niebawem, link do projektu zostanie również umieszczony na stronie Narodowej Komisji ds. Oceny Edukacji (National School Assessment Agency):
 • Omówienie wybranych aspektów projektu dotyczących osiągniętych rezultatów podczas międzynarodowej konferencji: "From Literacy Research to Classroom Practice: Insight and Inspirations", która odbyła się w Dublinie w Irlandii, 28 września 2012 roku (oczekiwana liczba uczestników - 50).
 • Prezentacja rezultatów projektu przed zespołami ze szkół litewskich, Centrum Rozwoju Edukacji, Narodową Komisją ds. Oceny Edukacji  podczas ostatniej, międzynarodowej konferencji partnerów, która odbyła się 29 sierpnia 2012 roku. Liczba uczestników - 47.
 • Prezentacja wyników projektu i planów na przyszłość przed społecznościami szkolnymi w 2012 roku (około 106 osób dowiedziało się o projekcie).
 • Przedstawienie postępów w pracy nad projektem podczas międzynarowych spotkań partnerów, w których MDC uczestniczyło w latach 2010-2012 (ok. 73 osób dowiedziało się o projekcie)
 • Prezentacja projektu podczas spotkania Międzynarodowego Konsorcjum (Rozwijanie Krytycznego Myślenia poprzez Czytanie i Pisanie) w 2010 roku (50 osób dowiedziało się o programie) i międzynarodowego warsztatu zorganizowanego przez MDC w 2011 roku (18 uczestników).
 • Przedstawienie przebiegu projektu i jego rezultatów przed członkami zarządu Modern Didactics Center w 2011 roku (9 osób).

Holandia - University of Twente


Wielka Brytania - Specialist Schools and Academies Trust (SSAT)

 • SSAT zaprezentował projekt DATAUSE podczas Leading Edge Leadership Conference, organizowanej we wrześniu 2011 w Londynie. Ponadto, ulotki projektowe były dystrybuowane wśród uczestniczących dyrektorów szkół i nauczycieli.  
 • Informacja o projekcie DATAUSE została zamieszczona w corocznej publikacji zawierającej analizę wyników oświatowych. 
 • Prezentacja projektu DATAUSE wśród dyrektorów szkół i nauczycieli uczestniczących w krajowej konferencji SSAT, która odbyła się w Londynie w listopadzie 2010. 
 • Prezentacja projektu DATAUSE podczas cyklu imprez SSAT Data Enabler zorganizowanych w Londynie, Birmingham i Manchesterze. 
 • Publikacja biuletynu informacyjnego projektu DATAUSE i jego dystrybucja w ponad 2000 szkół. 
 • Dystrybucja ulotek projektowych podczas rozmaitych wydarzeń z udziałem licznych przedstawicieli szkół, np.: coroczna konferencja SSAT, konferencja szkół wyższych Academies' conference, szkolenie RAISEonline, szkolenie Data Enabler,  Doskonałość w szkołach podstawowych (Excellence in grammar schools), szkolenie Data Manager.