O projekcie‎ > ‎

Realizacja projektu

Partnerzy międzynarodowi zaangażowani byli w prace projektowe od 1 listopada 2010 do 31 października 2012.

W styczniu i lutym 2011 partnerzy wskazali szkoły, których zadaniem było przygotowanie zestawienia najlepszych praktyk. W szkołach tych wiosną 2011 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe w zakresie pracy z danymi. Wyniki tych badań zostały wykorzystane do przygotowania materiałów szkoleniowych, przekazanych trenerom zespołów do pracy z danymi w poszczególnych krajach podczas 3-dniowych warsztatów dla trenerów, które odbyły się w sierpniu 2011 w Londynie. 

Od września 2011 do lipca 2012 szkolne zespoły ds. pracy z danymi, koordynowane i wspierane przez trenerów ds. danych, były zaangażowane w realizację badań we własnych szkołach (szczegóły po kliknięciu). Członkowie zespołów spotykali się regularnie z praktykami zarówno z własnych szkół, jak i z zagranicy - za pomocą internetowych narzędzi komumikacyjnych. Przez cały okres realizacji projektu, praktycy byli angażowani  w działania służące wsparciu prac nad zrozumieniem danych z ich szkół, w efekcie przyczynili się do udoskonalenia wyników projektu. 

Ponadto, tak partnerzy projektu jak i praktycy uczestniczący w realizacji projektu podjęli szereg działań na rzecz jego upowszechnienia. Działania te będą w dalszym ciągu realizowane, by zapewnić dłuższą trwałość projektu dzięki jego realizacji w większej liczbie szkół.

Aby zrekompensować odejście partnera z Wielkiej Brytanii i w pełni wykorzystać doświadczenie i wiedzę zdobyte w trakcie wdrażania projektu, PCG nasiliła starania na rzecz jego komercjalizacji i upowszechniania. Obejmowało to organizację "szkolenia dla trenerów" - warsztatu dla specjalistów z obszaru edukacji w Polsce oraz organizację pierwszych sesji nowej edycji kursu pracy z danymi, które odbyły się w Polsce we wrześniu i październiku 2012 r.